Оцінка майна

         За роки роботи на ринку, ми здобули репутацію професійного та надійного партнера, про що свідчать відгуки численних клієнтів компанії.
         Наші фахівці – досвідчені експерти-оцінювачі та судові експерти, готові запропонувати Вам комплексні рішення з питань проведення оцінки майна та майнових прав для будь-яких цілей.
         Ми виконуємо роботу будь-якого рівня складності: від звичайного Звіту про оцінку «для нотаріуса» до складної судової будівельно-технічної експертизи.


 

Види оцінки майна

ОЦІНКА ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

Оцінка нерухомості важлива для здійснення угод, що пов’язані з придбанням або реалізацією майнових прав.

Під оцінкою житлової нерухомості розуміється визначення ринкової вартості об’єктів:

 • квартир
 • кімнат у квартирах
 • домоволодінь
 • котеджів (заміська нерухомість)

Оцінка вартості житлової нерухомості необхідна для:

 • отримання кредиту під заставу житлової нерухомості (оцінка квартир, домоволодіння, котеджів)
 • вирішення майнових суперечок (оцінка частки в житловій нерухомості для суду)
 • здійснення угоди купівлі-продажу, дарування, міни, успадкування, оренди
 • приватизації майна
 • страхування майна
 • для судових виконавців
 • визначення розміру збитків, завданих нерухомому майну третіми особами
 • визначення вартості незавершеного будівництва

При оцінці житла враховуються всі особливості і фактори, які можуть вплинути на вартість:

 • місце розташування
 • площа
 • віддаленість від основних об’єктів інфраструктури району
 • планування
 • стан оздоблення (ремонт)
 • тип будинку
 • поверховість і т.д.

Необхідні документи для проведення оцінки житлової нерухомості:

 • договір купівлі-продажу, міни, дарування чи свідоцтво на квартиру (домоволодіння)
 • техпаспорт БТІ на нерухомість
 • паспорт та ідентифікаційний номер власника нерухомості

Додатковий перелік документів для оцінки домоволодіння:

 • договір оренди землі або державний акт про власність на землю
 • витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (за наявності)

Всі документи передаються оцінювачу компанії «Експерт ІН» у вигляді копій. Наведений перелік необхідних документів носить довідковий характер і може бути скоригований після детального вивчення завдання на незалежну оцінку житла.

Житлової
нерухомості
ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Оцінка земельної ділянки є одним з найпоширеніших видів оціночної діяльності і включає в себе визначення вартості об’єкта і

юридичних прав на нього.

Найбільш типові випадки, коли потрібне проведення оцінки земельних ділянок (прав власності або прав оренди):

 • при здійсненні угоди купівлі-продажу
 • для визначення найкращого і найбільш ефективного використання земельних ділянок
 • для розробки та здійснення інвестиційних проектів
 • у разі оцінки початкової ціни земельної ділянки для проведення торгів
 • при вилученні земельних ділянок для державних і муніципальних потреб, наприклад, при будівництві будівель, транспортних розв’язок, мостових переходів і пр.
 • оцінка для отримання кредиту під заставу земельної ділянки
 • при внесенні земельних ділянок до статутного капіталу підприємства
 • оцінка вартості землі для звітності за МСФЗ та П(С)БО

При оцінці земельної ділянки потрібно визначити або ринкову вартість права власності, або вартість права оренди земельної ділянки.

На ринкову вартість земельної ділянки впливають такі фактори:

 • місцезнаходження
 • наявність комунікацій, можливість приєднання до існуючих мереж
 • склад, стан і властивості ґрунтів
 • рельєф місцевості
 • попит і пропозицію на ринку земельних ділянок та ін.

Ринкова вартість права оренди земельної ділянки залежить від:

 • прав орендаря на земельну ділянку
 • терміну дії права
 • обтяжень права оренди
 • прав інших осіб на оцінюваний об’єкт
 • цільового призначення земельної ділянки

Також на ринкову вартість права оренди впливає очікувана величина, тривалість і ймовірність отримання доходу від права оренди об’єкту за певний період часу при найбільш ефективному його використанні.

Для проведення оцінки земельних ділянок необхідні наступні документи (копії):

 • договір оренди землі, акт постійного користування або державний акт про власність на землю
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або паспорт та ідентифікаційний код власника земельної ділянки
 • свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності)
 • Даний перелік документів носить орієнтовний характер і може бути змінений після детального ознайомлення оцінювача компанії «Експерт ІН» з особливостями об’єкта і цілями оцінки.
Земельних
ділянок
ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

Комерційна нерухомість – нерухомість, яка може приносити дохід у грошовому або товарному вираженні. До комерційної нерухомості відносяться офісні, складські, торговельні та виробничі приміщення, окреморозташовані будівлі, АЗС, кафе і ресторани, готелі, розважальні комплекси, паркінги і т.п.

Незалежна оцінка комерційної нерухомості є одним з найпоширеніших у даний час видів оцінки. Дуже часто комерційна нерухомість є складовою частиною майнового комплексу в угодах купівлі-продажу бізнесу, злиття і поглинань. Також оцінка комерційної нерухомості проводиться для використання об’єктів нерухомості як предмета іпотеки, внесення об’єктів нерухомості в якості внеску в статутний капітал підприємств, приватизації, здачі нерухомості в оренду, страхування об’єктів нерухомості, розробки інвестиційних проектів і залучення інвесторів, виконання прав успадкування, вирішення майнових суперечок.

Згідно чинного законодавства України, незалежна оцінка ринкової вартості нерухомого майна може проводитися тільки сертифікованими фахівцями, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності по даному напрямку. При оцінці даного типу майна професійний оцінювач враховує всі особливості та характеристики об’єкта оцінки: рік будівництва, конструктивні та планувальні характеристики будівлі, комунікації будівлі, фізичний стан будівлі, моральний і економічний знос, розташування будівлі в місті щодо транспортних магістралей і центрів ділової активності, економічні характеристики об’єкта комерційної нерухомості.

Фізичні та юридичні особи, як правило, проводять оцінку комерційної нерухомості для наступних цілей:

 • оформлення договору купівлі-продажу
 • оренда об’єкта комерційної нерухомості
 • отримання кредиту під заставу комерційної нерухомості
 • внесення майна до статутного капіталу
 • поділ майна
 • визначення частки майнових прав
 • переоцінка основних фондів підприємства по П(С)БО та МСФЗ
 • передача прав власності
 • страхування та ін.

Для проведення оцінки об’єкта комерційної нерухомості необхідні наступні документи (копії):

 • договір купівлі-продажу, міни,  дарування  або свідоцтво на нерухомість тощо
 • техпаспорт БТІ на нерухомість
 • договір оренди землі, акт постійного користування чи державний акт про власність на землю
 • балансова довідка на дату оцінки
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або паспорт та ідентифікаційний код власника нерухомості
 • свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності)

Даний перелік документів носить довідковий характер і може бути змінений у разі необхідності після детального ознайомлення оцінювача компанії «Експерт ІН» з особливостями об’єкта і цілями оцінки.

Комерційної
нерухомості
ОЦІНКА ОБ`ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

 

Об’єктами незавершеного будівництва вважаються об’єкти нерухомості, побудовані частково і не введені в експлуатацію. До об’єктів незавершеного будівництва, як правило, відносять численні недобудовані будівлі або не до кінця зведені споруди. У більшості випадків, право власності на такі об’єкти не оформлено.

Оцінка об’єктів незавершеного будівництва вимагає врахування особливостей будівельної специфіки і ступеня готовності об’єкта, тому такі об’єкти не є повноцінною нерухомістю до моменту фактичного отримання забудовником офіційного акта державної приймальної комісії. Для оцінки об’єктів незавершеного будівництва буде потрібно інформація ступеня готовності будівництва. Також необхідні локальні кошториси на будівництво та інші документи. Але в більшості випадків оцінка об’єкта незавершеного будівництва проводиться для постановки на баланс такого об’єкта, коли на нього немає жодного документа. Тоді необхідно об’єкт заміряти, оцінити ступінь завершеності, зносу і потім визначити його ринкову вартість.

Одним з найважливіших складових елементів вихідної дозвільної документації на об’єкт незавершеного будівництва є умови інженерного забезпечення об’єкта (підключення до місцевих комунікацій).

Фахівці компанії «Експерт ІН» пропонують послуги з оцінки вартості незавершеного будівництва для наступних цілей:

 • постановка об’єкта незавершеного будівництва на баланс організації
 • визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва
 • прийняття рішень про подальше використання об’єкта незавершеного будівництва (реорганізація, реструктуризація, банкрутство підприємства)
 • купівля або продаж об’єкта незавершеного будівництва
 • прийняття рішення про раціональне використання земельної ділянки, на якій знаходиться об’єкт незавершеного будівництва

Документи, необхідні для оцінки незавершеного будівництва:

 • свідоцтво про реєстрацію права власності на об’єкт незавершеного будівництва (якщо була проведена реєстрація)
 • документи, що підтверджують права на земельну ділянку
 • дозвільна документація на будівництво
 • проектна документація, дата її затвердження
 • відомості про конструктивну системі будівлі, споруди
 • площа забудови
 • дата фактичного припинення будівництва
 • ступінь завершеності будівництва в цілому і по окремих конструктивних елементах окремо
 • бухгалтерська довідка про балансову вартість будівлі (якщо власник будівлі – юридична особа)
 • акт консервації незавершеного будівництвом об’єкта (якщо об’єкт законсервований)
 • відомості про наявність обтяжень в об’єкта незавершеного будівництва, включаючи обтяження заставою або борговими зобов’язаннями, і інших обмежень по використанню об’єкта

Наведений перелік необхідних документів та відомостей носить довідковий характер і може бути скоригований після детального вивчення об’єкта незавершеного будівництва.

Об`єктів
незавершеного
будівництва
Оцінка корпоративних прав

Експертна оцінка корпоративних прав – це визначення вартості частки засновника у статутному капіталі підприємства, або визначення вартості підприємства вцілому. У більшості випадків для визначення долі одного з засновників, потрібно визначити вартість всього підприємства. Якщо казати спрощено, то вартість підприємства визначається як вартість всього майна цього підприємства плюс сума, яку винні підприємству (дебіторська заборгованість), мінус сума, яку підприємство повинно повернути кредиторам (кредиторська заборгованість). Для визначення вартості корпоративних прав у більшості випадків необхідно оцінити майно підприємства. Тому вартість роботи та строк її виконання напряму залежиться від того, що обліковується на балансі. Вартість та строк виконання роботи з оцінки корпоративних прав. Як вже вказувалось вище, вартість і строк виконання роботи залежать від характеристик конкретного підприємства, структури його балансу.

Тому визначення об’єму роботи проходить у два етапи:

 • спочатку нам потрібно побачити та проаналізувати баланс і звіт про фінансові результати підприємства за останній звітний період; потім ми попросимо надати нам роз шифровки деяких строк балансу (яких саме строк
 • потрібні розшифровки буде зрозуміло лише після вивчення балансу). І тільки після цього буде зрозумілим об’єм роботи, а відповідно і її вартість та строк виконання.

Оцінка корпоративних прав проводиться при:

 • здійсненні операцій купівлі-продажу
 • реорганізації, зміні організаційно-правової форму акціонерного товариства
 • оформленні застави для отримання кредиту
 • для визначення поточної ринкової вартості компанії та її активів
Корпоративних
прав
ОЦІНКА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Підвищення інтересу до оцінки автомобілів пов’язане з необхідністю спеціалізованої оцінки як продуктивного інструменту для прийняття рішень, стрімкого розвитку сектору фінансового кредитування під заставу автомобіля. При оцінці автомобілів використовуються різні інформаційні матеріали та доступні джерела інформації щодо цін на автомобілі.

Компанія «Експерт ІН» надає послуги з оцінки будь-якого транспорту і рухомих механізмів, а саме:

 • автомобілі легкові
 • автомобілі вантажні
 • автобуси
 • мотоцикли, мопеди
 • будівельна та дорожня техніка
 • сільськогосподарська техніка
 • підйомно-транспортні машини
 • залізничний транспорт

Оцінка колісних транспортних засобів (ТЗ) проводиться для нижченаведених цілей:

 • отримання кредиту в банку
 • реалізація заставного майна
 • поділу майна в суді
 • продажу автомобіля юридичною особою
 • вступу в спадщину (для нотаріуса)
 • внесення до статутного капіталу юридичної особи
 • підтвердження митної вартості
 • інші цілі

Для оцінки автомобіля необхідні наступні документи та інформація:

 • копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ
 • інформація про пробіг та фотографії ТЗ (робить оцінювач при огляді)
 • довідка про балансову вартість (для юридичних осіб)
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або паспорт та ідентифікаційний код власника ТЗ
 • свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності)

Оцінка автомобіля займає 1-2 дні. Протягом цього часу фахівці компанії «Експерт ІН» проводять:

 • огляд автомобіля і збір інформації про його функціональних характеристиках
 • аналіз ринку автомобілів
 • вибір використовуваних підходів і методів до оцінки автомобіля з урахуванням специфіки об’єкту оцінки
 • власне обчислення вартості автомобіля
Транспортних
засобів
ОЦІНКА Збитків

Збиток – це шкода, завдана діяльністю, діяннями одного господарюючого суб’єкта іншим суб’єктам. Збиток трактується як непередбачені витрати, збитки особи, право якої порушено. Незалежна оцінка збитку (після пожежі чи затоплення) нерухомості необхідна для визначення величини збитку, заподіяного нерухомості та майну, що перебуває в ній. Оцінка необхідна для врегулювання розбіжностей до моменту судових тяжб або відшкодування збитку при розгляді справ у суді. Оцінка збитків при затоці необхідна у випадках:

 • житлову або комерційну нерухомість залили сусіди або фірми, що знаходяться поверхом вище;
 • протік дах або порушилась герметичність стіни;
 • трапилися інші аварії нерухомості (наприклад, з’явилися тріщини при переплануванні);
 • все вищеперелічене трапилося з вами, але з вас вимагають величезні, нічим не обґрунтованісуми;
 • необхідна зустрічна експертиза для захисту вашої позиції в суді;
 • ви вже судіться з протилежною стороною і хочете залучити незалежну експертизу для кваліфікованої оцінки збитку.

Документи, необхідні для оцінки збитку після затоки або затоплення:

 • правовстановлюючий документ на нерухомість;
 • технічний паспорт БТІ;
 • акт ЖЕКу;
 • дефектна відомість від експлуатаційної служби;
 • для фізичних осіб – паспорт та ідентифікаційний код, для юридичних осіб – свідоцтво про реєстрацію.
 • Пожежа – це один з найбільш непередбачуваних випадків завдання шкоди майну.

Документи, необхідні для оцінки збитку після пожежі:

 • правовстановлюючий документ на нерухомість;
 • технічний паспорт БТІ;
 • акт ЖЕКу;
 • документи про пожежу, видані протипожежної службою;
 • дефектна відомість від експлуатаційної служби;
 • для фізичних осіб – паспорт та ідентифікаційний код, для юридичних осіб – свідоцтво про реєстрацію.

Оцінка збитків внаслідок залиття / затоплення або пожежі вимагає не тільки знання процесу оцінки, але і глибоких пізнань в будівництві.

Збитків
ОЦІНКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Оцінка акцій – це, по суті, визначення вартості даної компанії (бізнесу), а точніше, тієї частки вартості бізнесу, яка припадає на оцінюваний пакет акцій.

Оцінка може бути проведена для визначення ринкової вартості звичайних і привілейованих акцій, емітованих публічними або приватними акціонерними товариствами для вирішення наступних питань:

 • оцінка вартості акцій при укладенні угод з купівлі і продажу, спадкування, дарування та інше

 • оцінка ринкової вартості акцій за умови зміни структури підприємства – або поглинання, або злиття і т.д.

 • оцінка ринкової вартості акцій при зміні організаційно-правової форми акціонерного товариства (переходу з ПАТ в ПрАТ)

 • оцінка акцій для додаткового випуску в обіг або додаткової емісії цінних паперів

 • оцінка акцій для визначення вартості, при проведенні процедури викупу акцій у міноритарних акціонерів

 • оцінка акцій для залучення зовнішнього інвестування

 • оцінка для надання висновку в суд

Об’єм, вартість та строки роботи, щодо оцінки акцій, яка проводиться ТОВ «ЕКСПЕРТ ІН», залежать від наступних факторів:

 • котирування акцій на біржі;

 • об’єм пакету, що оцінюється

 • повнота доступу оцінювача до звітності підприємства-емітента

 • галузі діяльності підприємства

 • кількості та типів активів, що обліковуються на балансі підприємства

Основним джерелом інформації яка використовуються для експертної оцінки акцій є баланс підприємства та фінансовий звіт за останній звітній період.

Тому визначення об’єму роботи проходить у наступні етапи:

 • спочатку нам потрібно побачити та проаналізувати баланс і звіт про фінансові результати підприємства за останній звітний період;

 • потім ми попросимо надати нам роз шифровки деяких строк балансу (яких саме строк потрібні розшифровки буде зрозуміло лише після вивчення балансу).

 • тільки після отримання первинної звітності, буде зрозумілим об’єм роботи, а відповідно і її вартість та строк виконання.

Компанія «Експерт ІН» визначає ринкову вартість акцій та наступних цінних паперів:

 • пайових (дольових) – звичайних і привілейованих акцій

 • боргових – облігацій і векселів

 • похідних – опціонів, ф’ючерсів і пр.

При проведенні оцінки інших цінних паперів велике значення має вид цінного паперу, його емітент, наявність біржового котирування або присутність даного цінного паперу на фінансовому ринку в позабіржовому обороті. Якщо цінний папір, які потрібно оцінити, котирується на відкритому ринку, то визначення її вартості та оформлення звіту займає найменші терміни.

Перелік первинної інформації, що буде запрошена оцінювачем, зележить від конкретного виду цінного паперу.

Акцій та
інших цінних
паперів
Усі види

ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ
ОЦІНКА ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

Оцінка нерухомості важлива для здійснення угод, що пов’язані з придбанням або реалізацією майнових прав.

Під оцінкою житлової нерухомості розуміється визначення ринкової вартості об’єктів:

 • квартир
 • кімнат у квартирах
 • домоволодінь
 • котеджів (заміська нерухомість)

Оцінка вартості житлової нерухомості необхідна для:

 • отримання кредиту під заставу житлової нерухомості (оцінка квартир, домоволодіння, котеджів)
 • вирішення майнових суперечок (оцінка частки в житловій нерухомості для суду)
 • здійснення угоди купівлі-продажу, дарування, міни, успадкування, оренди
 • приватизації майна
 • страхування майна
 • для судових виконавців
 • визначення розміру збитків, завданих нерухомому майну третіми особами
 • визначення вартості незавершеного будівництва

При оцінці житла враховуються всі особливості і фактори, які можуть вплинути на вартість:

 • місце розташування
 • площа
 • віддаленість від основних об’єктів інфраструктури району
 • планування
 • стан оздоблення (ремонт)
 • тип будинку
 • поверховість і т.д.

Необхідні документи для проведення оцінки житлової нерухомості:

 • договір купівлі-продажу, міни, дарування чи свідоцтво на квартиру (домоволодіння)
 • техпаспорт БТІ на нерухомість
 • паспорт та ідентифікаційний номер власника нерухомості

Додатковий перелік документів для оцінки домоволодіння:

 • договір оренди землі або державний акт про власність на землю
 • витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (за наявності)

Всі документи передаються оцінювачу компанії «Експерт ІН» у вигляді копій. Наведений перелік необхідних документів носить довідковий характер і може бути скоригований після детального вивчення завдання на незалежну оцінку житла.

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Оцінка земельної ділянки є одним з найпоширеніших видів оціночної діяльності і включає в себе визначення вартості об’єкта і
юридичних прав на нього.

Найбільш типові випадки, коли потрібне проведення оцінки земельних ділянок (прав власності або прав оренди):

 • при здійсненні угоди купівлі-продажу
 • для визначення найкращого і найбільш ефективного використання земельних ділянок
 • для розробки та здійснення інвестиційних проектів
 • у разі оцінки початкової ціни земельної ділянки для проведення торгів
 • при вилученні земельних ділянок для державних і муніципальних потреб, наприклад, при будівництві будівель, транспортних розв’язок, мостових переходів і пр.
 • оцінка для отримання кредиту під заставу земельної ділянки
 • при внесенні земельних ділянок до статутного капіталу підприємства
 • оцінка вартості землі для звітності за МСФЗ та П(С)БО

При оцінці земельної ділянки потрібно визначити або ринкову вартість права власності, або вартість права оренди земельної ділянки.

На ринкову вартість земельної ділянки впливають такі фактори:

 • місцезнаходження
 • наявність комунікацій, можливість приєднання до існуючих мереж
 • склад, стан і властивості ґрунтів
 • рельєф місцевості
 • попит і пропозицію на ринку земельних ділянок та ін.

Ринкова вартість права оренди земельної ділянки залежить від:

 • прав орендаря на земельну ділянку
 • терміну дії права
 • обтяжень права оренди
 • прав інших осіб на оцінюваний об’єкт
 • цільового призначення земельної ділянки

Також на ринкову вартість права оренди впливає очікувана величина, тривалість і ймовірність отримання доходу від права оренди об’єкту за певний період часу при найбільш ефективному його використанні.

Для проведення оцінки земельних ділянок необхідні наступні документи (копії):

 • договір оренди землі, акт постійного користування або державний акт про власність на землю
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або паспорт та ідентифікаційний код власника земельної ділянки
 • свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності)
 • Даний перелік документів носить орієнтовний характер і може бути змінений після детального ознайомлення оцінювача компанії «Експерт ІН» з особливостями об’єкта і цілями оцінки.

КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ
ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

Комерційна нерухомість – нерухомість, яка може приносити дохід у грошовому або товарному вираженні. До комерційної нерухомості відносяться офісні, складські, торговельні та виробничі приміщення, окреморозташовані будівлі, АЗС, кафе і ресторани, готелі, розважальні комплекси, паркінги і т.п.

Незалежна оцінка комерційної нерухомості є одним з найпоширеніших у даний час видів оцінки. Дуже часто комерційна нерухомість є складовою частиною майнового комплексу в угодах купівлі-продажу бізнесу, злиття і поглинань. Також оцінка комерційної нерухомості проводиться для використання об’єктів нерухомості як предмета іпотеки, внесення об’єктів нерухомості в якості внеску в статутний капітал підприємств, приватизації, здачі нерухомості в оренду, страхування об’єктів нерухомості, розробки інвестиційних проектів і залучення інвесторів, виконання прав успадкування, вирішення майнових суперечок.

Згідно чинного законодавства України, незалежна оцінка ринкової вартості нерухомого майна може проводитися тільки сертифікованими фахівцями, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності по даному напрямку. При оцінці даного типу майна професійний оцінювач враховує всі особливості та характеристики об’єкта оцінки: рік будівництва, конструктивні та планувальні характеристики будівлі, комунікації будівлі, фізичний стан будівлі, моральний і економічний знос, розташування будівлі в місті щодо транспортних магістралей і центрів ділової активності, економічні характеристики об’єкта комерційної нерухомості.

Фізичні та юридичні особи, як правило, проводять оцінку комерційної нерухомості для наступних цілей:

 • оформлення договору купівлі-продажу
 • оренда об’єкта комерційної нерухомості
 • отримання кредиту під заставу комерційної нерухомості
 • внесення майна до статутного капіталу
 • поділ майна
 • визначення частки майнових прав
 • переоцінка основних фондів підприємства по П(С)БО та МСФЗ
 • передача прав власності
 • страхування та ін.

Для проведення оцінки об’єкта комерційної нерухомості необхідні наступні документи (копії):

 • договір купівлі-продажу, міни,  дарування  або свідоцтво на нерухомість тощо
 • техпаспорт БТІ на нерухомість
 • договір оренди землі, акт постійного користування чи державний акт про власність на землю
 • балансова довідка на дату оцінки
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або паспорт та ідентифікаційний код власника нерухомості
 • свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності)

Даний перелік документів носить довідковий характер і може бути змінений у разі необхідності після детального ознайомлення оцінювача компанії «Експерт ІН» з особливостями об’єкта і цілями оцінки.

ОБ`ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
ОЦІНКА ОБ`ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Об’єктами незавершеного будівництва вважаються об’єкти нерухомості, побудовані частково і не введені в експлуатацію. До об’єктів незавершеного будівництва, як правило, відносять численні недобудовані будівлі або не до кінця зведені споруди. У більшості випадків, право власності на такі об’єкти не оформлено.

Оцінка об’єктів незавершеного будівництва вимагає врахування особливостей будівельної специфіки і ступеня готовності об’єкта, тому такі об’єкти не є повноцінною нерухомістю до моменту фактичного отримання забудовником офіційного акта державної приймальної комісії. Для оцінки об’єктів незавершеного будівництва буде потрібно інформація ступеня готовності будівництва. Також необхідні локальні кошториси на будівництво та інші документи. Але в більшості випадків оцінка об’єкта незавершеного будівництва проводиться для постановки на баланс такого об’єкта, коли на нього немає жодного документа. Тоді необхідно об’єкт заміряти, оцінити ступінь завершеності, зносу і потім визначити його ринкову вартість.

Одним з найважливіших складових елементів вихідної дозвільної документації на об’єкт незавершеного будівництва є умови інженерного забезпечення об’єкта (підключення до місцевих комунікацій).

Фахівці компанії «Експерт ІН» пропонують послуги з оцінки вартості незавершеного будівництва для наступних цілей:

 • постановка об’єкта незавершеного будівництва на баланс організації
 • визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва
 • прийняття рішень про подальше використання об’єкта незавершеного будівництва (реорганізація, реструктуризація, банкрутство підприємства)
 • купівля або продаж об’єкта незавершеного будівництва
 • прийняття рішення про раціональне використання земельної ділянки, на якій знаходиться об’єкт незавершеного будівництва

Документи, необхідні для оцінки незавершеного будівництва:

 • свідоцтво про реєстрацію права власності на об’єкт незавершеного будівництва (якщо була проведена реєстрація)
 • документи, що підтверджують права на земельну ділянку
 • дозвільна документація на будівництво
 • проектна документація, дата її затвердження
 • відомості про конструктивну системі будівлі, споруди
 • площа забудови
 • дата фактичного припинення будівництва
 • ступінь завершеності будівництва в цілому і по окремих конструктивних елементах окремо
 • бухгалтерська довідка про балансову вартість будівлі (якщо власник будівлі – юридична особа)
 • акт консервації незавершеного будівництвом об’єкта (якщо об’єкт законсервований)
 • відомості про наявність обтяжень в об’єкта незавершеного будівництва, включаючи обтяження заставою або борговими зобов’язаннями, і інших обмежень по використанню об’єкта

Наведений перелік необхідних документів та відомостей носить довідковий характер і може бути скоригований після детального вивчення об’єкта незавершеного будівництва.

ОБЛАДНАННЯ ТА МАШИН
ОЦІНКА ОБЛАДНАННЯ ТА МАШИН

Затребуваність незалежної оцінки обладнання обумовлена тим, що кваліфікована та якісна оцінка вартості обладнання часто є єдиною можливістю визначення справедливої вартості основних фондів підприємств.

До машин і устаткування відносяться наступні об’єкти оцінки:

 • комплекс машин і устаткування в складі діючого підприємства
 • технологічні комплекси, що поєднують кілька взаємопов’язаних між собою технологічних машин і допоміжних пристроїв (потокові і автоматизовані лінії, роботизовані комплекси і т.д.)
 • функціонально самостійні машини, агрегати та установки
 • інженерні пристосування, верстати, інструмент
 • інші спеціалізовані автотранспортні засоби
 • машини та обладнання, в т. ч. унікальні або зняті з виробництва

Ринкова вартість машин та обладнання з часом змінюється у зв’язку з швидким розвитком технічного прогресу, освоєнням інноваційних технологій, зміни кон’юнктури ринку, а також фізичним і функціональним зношуванням. Всі вище перелічені чинники підтверджують необхідність періодичної оцінки машин і обладнання для приведення їх вартості на поточну дату.

Стосовно до оцінки машин і устаткування можна виділити наступні основні цілі:

 • переоцінка в цілях відображення в бухгалтерському обліку та оподаткування (оцінка групи однорідних об’єктів основних засобів проводиться підприємством не частіше одного разу на рік і відображається в обліку по поточній (відновної) вартості або шляхом прямого перерахунку за підтвердженими ринковими цінами)
 • оцінка заставної вартості машин, обладнання, технологічних ліній в разі кредитування
 • визначення вартості обладнання в разі його страхування – ініціюється власником для зниження ризиків можливого збитку, обов’язково для обладнання, яке виступає предметом застави
 • оцінка машин і обладнання для цілей купівлі-продажу – важливо як для потенційних продавців, так і для покупців на етапі підготовки та проведення переговорів про угоду купівлі-продажу
 • визначення ринкової вартості обладнання при внеску в статутний капітал підприємства, злиття або реорганізації підприємств
 • реорганізація, злиття підприємств оцінка обладнання затребувана у випадках оцінки загальної вартості майнового комплексу при створенні акціонерних товариств, повторної емісії акцій
 • передача обладнання в оренду або лізинг
 • підтвердження митної вартості
 • банкрутство підприємства та виставлення його майна на торги для покриття боргів кредиторам
 • розділ майна внаслідок розділу корпорації або розпаду партнерства
 • постановка на облік запасних частин від списаного раніше майна

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ОЦІНКА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Підвищення інтересу до оцінки автомобілів пов’язане з необхідністю спеціалізованої оцінки як продуктивного інструменту для прийняття рішень, стрімкого розвитку сектору фінансового кредитування під заставу автомобіля. При оцінці автомобілів використовуються різні інформаційні матеріали та доступні джерела інформації щодо цін на автомобілі.

Компанія «Експерт ІН» надає послуги з оцінки будь-якого транспорту і рухомих механізмів, а саме:

 • автомобілі легкові
 • автомобілі вантажні
 • автобуси
 • мотоцикли, мопеди
 • будівельна та дорожня техніка
 • сільськогосподарська техніка
 • підйомно-транспортні машини
 • залізничний транспорт

Оцінка колісних транспортних засобів (ТЗ) проводиться для нижченаведених цілей:

 • отримання кредиту в банку
 • реалізація заставного майна
 • поділу майна в суді
 • продажу автомобіля юридичною особою
 • вступу в спадщину (для нотаріуса)
 • внесення до статутного капіталу юридичної особи
 • підтвердження митної вартості
 • інші цілі

Для оцінки автомобіля необхідні наступні документи та інформація:

 • копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ
 • інформація про пробіг та фотографії ТЗ (робить оцінювач при огляді)
 • довідка про балансову вартість (для юридичних осіб)
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або паспорт та ідентифікаційний код власника ТЗ
 • свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності)

Оцінка автомобіля займає 1-2 дні. Протягом цього часу фахівці компанії «Експерт ІН» проводять:

 • огляд автомобіля і збір інформації про його функціональних характеристиках
 • аналіз ринку автомобілів
 • вибір використовуваних підходів і методів до оцінки автомобіля з урахуванням специфіки об’єкту оцінки
 • власне обчислення вартості автомобіля

ТОВАРІВ В ОБОРОТІ
ОЦІНКА ТОВАРІВ В ОБОРОТІ

Оцінка товарів в обороті – це оцінка широкого спектру рухомих речей різних галузей господарства. Як правило, під товарами в обороті, розуміють ту продукцію, яка знаходяться на балансі у підприємства, у вигляді товарних запасів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції. Також, в цю сферу оцінки слід відносити тварин і худобу, що наявні на фірмі.

Компанія «Експерт ІН» проводить незалежну експертну оцінку товарів в обороті для:

 • отримання кредиту в банку
 • постановки на баланс підприємства, переоцінки основних засобів для відображення в бухгалтерській та фінансовій звітності
 • визначення суми страхового відшкодування
 • передача в статутний капітал створюваного підприємства
 • прийняття управлінських рішень
 • у разі банкрутства
 • інші випадки (оподаткування, судові спори та інше)

По завершенню виконання оцінки товарів в обороті надається звіт про оцінку вартості товарів, що перебувають у сфері обігу та призначені для реалізації.

Для проведення оцінки товарів в обороті необхідні такі документи:

 • перелік оцінюваних товарів із зазначенням найменування, кількості та балансової вартості на дату оцінки
 • прайс-лист на всі види товарів, що оцінюються
 • документи, що підтверджують придбання товару (накладні на придбання товарів, договору купівлі-продажу)
 • довідки про наявність товарів на складі і умовах їх зберігання і руху по складу за поточний період

Даний перелік документів носить попередній характер і може бути скорочений або доповнений після первинного ознайомлення оцінювача із документами та завданням на оцінку.

Вартість послуг з оцінки товарів в обороті необхідно уточнювати індивідуально, виходячи з обсягу роботи оцінювача, кількості об’єктів оцінки і поширеності їх на ринку.

Фахівці компанії пропонують послуги з оцінки товарів в обороті та іншого рухомого майна на найбільш вигідних умовах.

ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ
ОЦІНКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ

Оцінка підприємства (бізнесу) як цілісного майнового комплексу (ЦМК) одна з найскладніших серед усіх оціночних робіт. Це пов’язано як з обсягом робіт, так і з необхідністю прогнозування діяльності підприємстві на декілька років.

Цілісний майновий комплекс – об’єкт, сукупність активів якого забезпечує проведення окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, дільниці тощо), які виділяються в установленому порядку в самостійні об’єкти і можуть бути зареєстровані як самостійні підприємства.

З метою проведення оцінки цілісного майнового комплексу компанія «Експерт ІН» здійснює:

 • аналіз організаційно-правової форми підприємства
 • ознайомлення та аналіз ринку продукції (товарів, робіт, послуг) ЦМК
 • ознайомлення та аналіз ринку сировини і основних матеріалів, які використовуються в діяльності підприємства, ЦМК якого оцінюється
 • аналіз правових принципів проведення господарської діяльності підприємства, зокрема ліцензування, квотування, застосування механізмів ціноутворення на ринку відповідної продукції (товарів, робіт, послуг), наявність державної підтримки або обмежень, антимонопольне та екологічне законодавство, система оподатковування
 • аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, майнового та фінансового стану на дату оцінки та за період, що передує цій даті
 • підготовку обґрунтованих прогнозів діяльності підприємства, ЦМК якого оцінюється, за основними показниками виробництва та реалізації продукції, фінансового і майнового стану та прогнозу потреби такого підприємства в інвестиціях з визначенням джерел фінансування

Оцінка підприємства необхідна при таких юридичних діях:

 • купівлі або продажу компанії
 • реструктуризації (реорганізації) компанії
 • ліквідацію або банкрутство підприємства
 • злитті або поглинанні компаній
 • отриманні кредиту
 • залучення інвестицій
 • акціонуванні (розподіл часток)
 • для викупу частини бізнесу
 • внесення внеску в статутний капітал
 • для інформування власника і т.д.

Основною метою проведення оцінки бізнесу підприємства є визначення його ринкової вартості на дату оцінки. Крім ринкової вартості можуть визначатися вартість ліквідації, інвестиційна і ліквідаційна вартість. Вид вартості безпосередньо залежить від мети проведення роботи.

Ціна і терміни проведення робіт з оцінки бізнесу індивідуальні. Їх можна уточнити тільки після ознайомлення оцінювача компанії «Експерт ІН» з первинними даними по об’єкту оцінки.

ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ОЦІНКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Оцінка акцій – це, по суті, визначення вартості даної компанії (бізнесу), а точніше, тієї частки вартості бізнесу, яка припадає на оцінюваний пакет акцій.

Оцінка може бути проведена для визначення ринкової вартості звичайних і привілейованих акцій, емітованих публічними або приватними акціонерними товариствами для вирішення наступних питань:

 • оцінка вартості акцій при укладенні угод з купівлі і продажу, спадкування, дарування та інше

 • оцінка ринкової вартості акцій за умови зміни структури підприємства – або поглинання, або злиття і т.д.

 • оцінка ринкової вартості акцій при зміні організаційно-правової форми акціонерного товариства (переходу з ПАТ в ПрАТ)

 • оцінка акцій для додаткового випуску в обіг або додаткової емісії цінних паперів

 • оцінка акцій для визначення вартості, при проведенні процедури викупу акцій у міноритарних акціонерів

 • оцінка акцій для залучення зовнішнього інвестування

 • оцінка для надання висновку в суд

Об’єм, вартість та строки роботи, щодо оцінки акцій, яка проводиться ТОВ «ЕКСПЕРТ ІН», залежать від наступних факторів:

 • котирування акцій на біржі;

 • об’єм пакету, що оцінюється

 • повнота доступу оцінювача до звітності підприємства-емітента

 • галузі діяльності підприємства

 • кількості та типів активів, що обліковуються на балансі підприємства

Основним джерелом інформації яка використовуються для експертної оцінки акцій є баланс підприємства та фінансовий звіт за останній звітній період.

Тому визначення об’єму роботи проходить у наступні етапи:

 • спочатку нам потрібно побачити та проаналізувати баланс і звіт про фінансові результати підприємства за останній звітний період;

 • потім ми попросимо надати нам роз шифровки деяких строк балансу (яких саме строк потрібні розшифровки буде зрозуміло лише після вивчення балансу).

 • тільки після отримання первинної звітності, буде зрозумілим об’єм роботи, а відповідно і її вартість та строк виконання.

Компанія «Експерт ІН» визначає ринкову вартість акцій та наступних цінних паперів:

 • пайових (дольових) – звичайних і привілейованих акцій

 • боргових – облігацій і векселів

 • похідних – опціонів, ф’ючерсів і пр.

При проведенні оцінки інших цінних паперів велике значення має вид цінного паперу, його емітент, наявність біржового котирування або присутність даного цінного паперу на фінансовому ринку в позабіржовому обороті. Якщо цінний папір, які потрібно оцінити, котирується на відкритому ринку, то визначення її вартості та оформлення звіту займає найменші терміни.

Перелік первинної інформації, що буде запрошена оцінювачем, зележить від конкретного виду цінного паперу.

ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ОЦІНКА ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Інтелектуальна власність (ІВ) – це збірне поняття, використовуване для позначення прав, що відносяться до інтелектуальної діяльності в різних областях (виробничій, науковій, літературній і художній).

Оцінка інтелектуальної власності – це визначення вартості обсягу прав на конкретні результати інтелектуальної діяльності, володіння якими забезпечує їх власнику певну вигоду.

Компанія «Експерт ІН» проводить оцінку таких об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ):

 • знаки для товарів і послуг (торгові марки)
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки
 • твори літератури, науки, архітектури
 • комп’ютерні програми
 • бази даних
 • ноу-хау
 • технології

Головними факторами, що впливають на вартість ОІВ, є:

 • можливість вільного обігу на ринку
 • термін дії
 • фактор новизни
 • надійність правової охорони
 • визначення впливу активу на кінцеві результати господарської діяльності підприємства

Традиційно оцінка ОІВ проводиться у таких випадках:

 • укладення угод купівлі-продажу ОІВ
 • внесення до статутного капіталу новостворюваного підприємства
 • при продажу-купівлі підприємства (бізнесу), яке володіє ОІВ
 • при приватизації підприємства, яке володіє ОІВ
 • при укладенні ліцензійного договору та необхідності обґрунтувати розрахунок платежів за використання ОІВ
 • при злитті, поглинанні, реструктуризації, ліквідації або банкрутстві підприємства, яке володіє ОІВ
 • при страхуванні ОІВ
 • при визначенні економічного ефекту від використання ОІВ на підприємстві
 • при оцінці діяльності підприємства в цілому і вироблення спільної стратегії розвитку

Для проведення оцінки ОІВ необхідна інформація про строк використання об’єкту, опис об’єкта інтелектуальної власності, правовстановлюючі документи на об’єкт (копії).

Ціни та терміни виконання робіт з оцінки ОІВ сильно різняться в залежності від виду об’єкта, тому визначаються індивідуально при укладенні договору на надання послуг.

ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА
ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Переоцінка основних фондів підприємства – це процедура оцінки основних засобів (ОЗ) з метою доведення їх вартості до її реального ринкового значення. Це важливий важіль з управління діяльністю підприємства.

Різна динаміка коливань ринкових цін на різні групи основних засобів призводить до помилкового представлення про реальну ринкову ціну основних фондів підприємств і, як наслідок, до недостовірного обчислення собівартості товарів / робіт / послуг, сум амортизаційних відрахувань, оподатковуваної бази, рентабельності і інших важливих показників.

Об’єктами переоцінки ОЗ є:

 • комерційна нерухомість та споруди;
 • незавершене будівництво;
 • земельні ділянки;
 • устаткування, машини і механізми;
 • автотранспорт;
 • товари в обороті та на складі;
 • інші види ОЗ, в тому числі об’єкти на консервації і в резерві;
 • підготовлені до списання, але поки не оформлені в належному порядку необхідними актами ОЗ.

Цілі і ситуації переоцінки основних засобів

Вартість і склад основних засобів, найчастіше становлять більшу частину всіх активів підприємств, становлять інтерес не тільки для керівництва компаній, але і для інвесторів, засновників, акціонерів. Серед підприємців переоцінка основних фондів користується чималим попитом, тому що з’являється можливість чіткого уявлення реального фінансового становища підприємства, що, в кінцевому рахунку, дозволяє підвищити професійний і якісний рівень роботи підприємства. Балансова вартість основних засобів може суттєво змінюватися з ряду об’єктивних причин, і тільки незалежна переоцінка дозволяє усунути цю невідповідність.

Підприємствам, які володіють основними засобами, може знадобитися їх переоцінка у випадках:

 • купівлі або продажу підприємства;
 • визначення застави під кредит;
 • залучення інвесторів;
 • випуску цінних паперів та збільшення статутного капіталу;
 • фінансового аналізу при визначенні собівартості продукції;
 • для зменшення податку на майно підприємства та податку на прибуток.

Процедура переоцінки проводиться в три етапи:

 • встановлення вартості основних активів підприємства – проводиться зіставлення їх із заявленою вартістю ідентичних компонентів;
 • проведення інвентаризації та переоцінки основних засобів у валюті того підприємства, яке безпосередньо оцінюється;
 • індексація активів підприємства з застосуванням коефіцієнтів переоцінки, діючих на 1 січня року, наступного за звітним.

Як правило, переоцінка основних фондів проводиться на початку року і її результати дійсні аж до повторної переоцінки. Вартість тих чи інших видів активів, що перебувають у володінні підприємства, періодично знижується або піднімається. Таким чином, якщо на початок року повторна оцінка показала зниження вартості деяких активів компанії, то наступні річні виплати в податкові органи пропорційно зменшуються. Якщо ж вартість даних активів зросла, то це дозволяє отримувати додатковий прибуток, так як статутний капітал компанії тепер став більше.

Переоцінка, виконана фахівцями компанії «Експерт ІН», здатна оптимізувати бухгалтерські процедури і суттєво зменшити кількість витрат на виробництві.

ОЦІНКА ЗБИТКІВ
ОЦІНКА ЗБИТКІВ

Збиток – це шкода, завдана діяльністю, діяннями одного господарюючого суб’єкта іншим суб’єктам. Збиток трактується як непередбачені витрати, збитки особи, право якої порушено.

Незалежна оцінка збитку (після пожежі чи затоплення) нерухомості необхідна для визначення величини збитку, заподіяного нерухомості та майну, що перебуває в ній. Оцінка необхідна для врегулювання розбіжностей до моменту судових тяжб або відшкодування збитку при розгляді справ у суді.

Оцінка збитків при затоці необхідна у випадках:

 • житлову або комерційну нерухомість залили сусіди або фірми, що знаходяться поверхом вище;
 • протік дах або порушилась герметичність стіни;
 • трапилися інші аварії нерухомості (наприклад, з’явилися тріщини при переплануванні);
 • все вищеперелічене трапилося з вами, але з вас вимагають величезні, нічим не обґрунтованісуми;
 • необхідна зустрічна експертиза для захисту вашої позиції в суді;
 • ви вже судіться з протилежною стороною і хочете залучити незалежну експертизу для кваліфікованої оцінки збитку.

Документи, необхідні для оцінки збитку після затоки або затоплення:

 • правовстановлюючий документ на нерухомість;
 • технічний паспорт БТІ;
 • акт ЖЕКу;
 • дефектна відомість від експлуатаційної служби;
 • для фізичних осіб – паспорт та ідентифікаційний код, для юридичних осіб – свідоцтво про реєстрацію.
 • Пожежа – це один з найбільш непередбачуваних випадків завдання шкоди майну.

Документи, необхідні для оцінки збитку після пожежі:

 • правовстановлюючий документ на нерухомість;
 • технічний паспорт БТІ;
 • акт ЖЕКу;
 • документи про пожежу, видані протипожежної службою;
 • дефектна відомість від експлуатаційної служби;
 • для фізичних осіб – паспорт та ідентифікаційний код, для юридичних осіб – свідоцтво про реєстрацію.

Оцінка збитків внаслідок залиття / затоплення або пожежі вимагає не тільки знання процесу оцінки, але і глибоких пізнань в будівництві.

ОЦІНКА ДЛЯ МСФЗ
ОЦІНКА ДЛЯ МСФЗ

Оцінка для Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) – одна з найбільш актуальних цілей оцінки майна українських компаній, оскільки міжнародні стандарти фінансової звітності визнані вже в багатьох країнах світу. В Україні також проходить планомірне зближення національних правил складання звітності зі стандартами МСФЗ.

Комітет по МСФЗ (IFRS) – організація, створена для уніфікації фінансової звітності підприємств з усіх країн світу. По суті, МСФЗ – це міжнародна уніфікована “мова” бізнесу. Звітність, підготовлена у відповідності зі стандартами МСФЗ, полегшує діалог з іноземними компаніями та інвесторами, що дає легкий вихід на міжнародні ринки.

Компанія «Експерт ІН» надає наступні послуги оцінки для підготовки звітності по МСФО:

 • оцінка активів при першому застосуванні МСФЗ (IFRS 1)
 • оцінка справедливої вартості основних засобів (IAS 16)
 • оцінка справедливої вартості орендованого майна (IAS 17)
 • оцінка справедливої вартості інвестиційної нерухомості (IAS 40)
 • оцінка справедливої вартості активів при об’єднанні підприємств (IFRS 3)

Крім безпосередньо послуг оцінки для МСФЗ, фахівці компанії «Експерт ІН» можуть додатково запропонувати такі консультаційні послуги:

 • проведення тесту на предмет знецінення активів (IAS 36)
 • розподіл вартості придбання компанії (IFRS 3)

Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності українськими підприємствами дозволяє не тільки залучати інвесторів і акціонерів, але і більш ефективно управляти ресурсами компанії. Важливим інструментом переходу на МСФЗ є оцінка основних засобів підприємства.

Досвід експертів компанії «Експерт ІН» в оцінці майна при переході на МСФЗ дозволяє проводити оцінку згідно з усіма стандартами і в мінімальні терміни. При проведенні оцінки для цілей МСФЗ ми строго виконуємо вимоги Міжнародних стандартів оцінки і використовуємо накопичений практичний досвід.

 

Як замовити послугу

Консультація і заявка
Передача документів
Погодження і передача заключення
Договір і передоплата
Формування експертного заключення
Кінцева оплата

Наші переваги

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Наші експерти дадуть відповідь на будь-яке ваше питання. Всі консультації, які будуть проведені в процесі оцінки вашого майна, будуть надані безкоштовно.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Наші фахівці мають багаторічний досвід в галузі оцінки та готові виконувати найскладніші завдання. Ми проводимо кілька тисяч оцінок на рік різного майна по всій Україні.

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ

Використання непрофесійного експертного висновку може створити для Вас проблеми в майбутньому. Замовляючи послугу в нас, Ви не витрачатимете свій час на судові розгляди та будете впевненні, що Звіт про оцінку виготовлений у відповідності до законодавства.

ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІНИ

Ми працюємо над тим, щоб ви могли отримувати від нас послугу високої якості, витрачаючи на це прийнятні кошти.

РОБОТА ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

Щоб оцінити ваше майно, експерти компанії приїдуть в будь-яку точку України.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

У пріоритетах нашої компанії піклуватися про охорону особистих даних клієнтів. Ми укладаємо офіційний договір з умовою повної конфіденційності усієї отриманої для оцінки інформації.

РЕЦЕНЗУВАННЯ ЗВІТІВ ПРО ОЦІНКУ

Компанія «ЕКСПЕРТ ІН» проводить рецензування звітів про оцінку майна.

Суть рецензування полягає  в неупередженому об'єктивному розгляді Звіту про оцінку майна особою, яка не має особистої матеріальної або іншої заінтересованості в результатах такої оцінки. Процедура рецензування полягає в критичному розгляді звіту та наданні висновків, що стосуються його повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

РЕЦЕНЗУВАННЯ ЗВІТІВ ПРО ОЦІНКУ
Компанія «ЕКСПЕРТ ІН» проводить рецензування звітів про оцінку майна.

Суть рецензування полягає  в неупередженому об'єктивному розгляді Звіту про оцінку майна особою, яка не має особистої матеріальної або іншої заінтересованості в результатах такої оцінки. Процедура рецензування полягає в критичному розгляді звіту та наданні висновків, що стосуються його повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна.

Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку майна та її результати. Використовується для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та інших осіб, які мають зацікавленість в неупередженому критичному розгляді оцінки майна.

Рецензування проводиться при необхідності підтвердити отриману в процесі оцінки вартість об'єкта, довести в суді про те, що результати оцінки є достовірними, погодити чи затвердити результати оцінки в державних органах або вищих органах управління підприємством.

За результатами роботи рецензент компанії «ЕКСПЕРТ ІН» готує рецензію у письмовій формі, яку скріплює підписом.
звіт класифікується за такими ознаками:звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, які не вплинули на достовірність оцінки;
звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися і цілях, визначених у звіті, після виправлення зазначених недоліків;
звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Ціни та терміни виконання робіт з рецензування звітів різняться в залежності від виду об'єкта, тому визначаються індивідуально при укладенні договору на надання послуг.

МОНІТОРИНГ ЗАСТАВНОГО МАЙНА

Компанія «ЕКСПЕРТ ІН» проводить перевірки заставного майна в суворій відповідності з термінами, передбаченими в договорах застави або лізингу.

Моніторинг забезпечення - це комплекс дій, спрямованих на забезпечення контролю за кількісними, якісними і вартісними параметрами предмета застави, його правовий приналежністю і умов зберігання. Основною метою моніторингу застави є визначення відповідності характеристик закладеного майна, умов його зберігання та експлуатації вимогам, зазначеним в договорі застави.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

МОНІТОРИНГ ЗАСТАВНОГО МАЙНА
Компанія «ЕКСПЕРТ ІН» проводить перевірки заставного майна в суворій відповідності з термінами, передбаченими в договорах застави або лізингу.

Моніторинг забезпечення - це комплекс дій, спрямованих на забезпечення контролю за кількісними, якісними і вартісними параметрами предмета застави, його правовий приналежністю і умов зберігання. Основною метою моніторингу застави є визначення відповідності характеристик закладеного майна, умов його зберігання та експлуатації вимогам, зазначеним в договорі застави, а також своєчасне виявлення фактів або передумов зниження кількісних і якісних параметрів закладеного майна або інших порушень умов договору застави з метою формування комплексу заходів щодо захисту інтересів банку в сфері заставного забезпечення кредиту.

Завданнями моніторингу заставного майна є:

 • перевірка стану майна та фактичного його наявності в місці зберігання або експлуатації;
 • підтвердження прав власності заставодавця на предмет застави;
 • контроль за поточною ринковою вартістю майна;
 • аналіз достатності закладеного майна з урахуванням поточної інформації про наявність вимог третіх осіб на
 • володіння предметом застави.

Перевірка наявності та умов зберігання заставного майна, відповідно до вимог НБУ проводиться протягом усього терміну кредитної угоди з періодичністю, яка залежить від виду майна:

 • для нерухомого майна - не менше одного разу на три місяці;
 • для рухомого майна, обладнання, транспортних засобів (повітряний, морський, річковий транспорт) - не рідше одного разу на квартал;
 • для залізничного та автомобільного транспорту (в т.ч. пересувний спецтехніки) - не рідше одного разу на місяць;
 • для цінних паперів - не рідше одного разу на місяць;
 • для товарів в обороті - не рідше двох разів на місяць;
  інше майно - не рідше одного разу в квартал.

Періодичність моніторингу може залежати також і від класу позичальника. Чим нижче клас позичальника, тим частіше слід проводити перевірки наявного забезпечення. Також періодичність перевірок необхідно збільшити в разі погіршення категорії обслуговування боргу або наявність негативної інформації про позичальника.

При проведенні моніторингу закладеного майна і його переоцінки складається Акт перевірки наявності, збереження і переоцінки предмета застави. Зазначений акт складається також у разі втрати предметом застави якостей, притаманних йому на момент укладення договору застави.

Як ми це робимо
Співробітники ЕКСПЕРТ ІН проводять перевірки заставного майна в суворій відповідності з термінами, передбаченими в договорах застави або лізингу.
Спосіб проведення моніторингу визначається нашими клієнтами в залежності від виду майна, що підлягає перевірці. У типовому випадку це:

 • виїзд фахівця до заставодавця;
 • перевірка наявності та фактичного розташування заставного майна;
 • перевірка відповідності технічним характеристикам, термінів огляду, техоглядів і т.д., наявності діючих страхових полісів;
 • фото- відео зйомка об'єкта моніторингу;
 • підготовка акту перевірки та надання його клієнтові разом з отриманими матеріалами.

У разі необхідності список дій може бути змінений. Також можливий збір іншої інформації, специфічної для різних видів заставного майна.

За домовленістю в процесі проведення моніторингу компанія надає оперативний звіт щодо виконання етапів, статусу, результатів і процесу роботи. Інформація надається за узгодженим із замовником алгоритму, в зручній і адаптованої під внутрішній документообіг клієнта формі.

Контакти

Головний офіс у Львові

79005, м.Львів, вул. Саксаганського, 3 оф.2

+38 (032) 247-24-50
+38 (067)-912-27-29

ocinka@expert-in.com.ua

Головний офіс у Києві

02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19

+38 (044) 221-78-27

kiev@expert-in.com.ua

Ми в соцмережах

КОНТАКТИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Вінницька область

м. Вінниця, вул. Хмельницьке
             шосе, 2 (Будинок профспілок)

тел./факс: +38 (067) 591-83-54
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail: vinnytsya@expert-in.com.ua

Вінницька область
Вінницька область

м. Вінниця, вул. Хмельницьке
             шосе, 2 (Будинок профспілок)

тел./факс: +38 (067) 591-83-54
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail: vinnytsya@expert-in.com.ua

Закарпатська область

м. Ужгород, вул. Шахтарів, 5

тел./факс: +38 (096) 954-62-56

e-mail: uzhhorod@expert-in.com.ua

Закарпатська область
Закарпатська область

м. Ужгород, вул. Шахтарів, 5

тел./факс: +38 (096) 954-62-56

e-mail: uzhhorod@expert-in.com.ua

Кіровоградська область

м. Кропивницький , вул. Ушакова, 24/8

тел./факс: +38 (096) 954-62-56
             тел.: +38 (067) 374-18-60
e-mail: kirovohrad@expert-in.com.ua 

Кіровоградська область
Кіровоградська область

м. Кропивницький , вул. Ушакова, 24/8

тел./факс: +38 (096) 954-62-56
             тел.: +38 (067) 374-18-60
e-mail: kirovohrad@expert-in.com.ua 

Полтавська область

м. Полтава, вул. Пушкіна,133 оф.27

тел./факс: +38 (067) 374-18-60
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail:        poltava@expert-in.com.ua

Полтавська область
Полтавська область

м. Полтава, вул. Пушкіна,133 оф.27

тел./факс: +38 (067) 374-18-60
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail:        poltava@expert-in.com.ua

Харківська область

м. Харків, вул. Азовська,22 оф.11

тел./факс: +38 (050) 300-18-87
             тел.: +38 (067) 374-18-60


e-mail: kharkiv@expert-in.com.ua

Харківська область
Харківська область

м. Харків, вул. Азовська,22 оф.11

тел./факс: +38 (050) 300-18-87
             тел.: +38 (067) 374-18-60


e-mail: kharkiv@expert-in.com.ua

Чернівецька область

м. Чернівці, вул. Головна, 122/2 
             02002, м. Київ вул. 

тел./факс: +38 (067) 374-18-60

e-mail: chernivtsy@expert-in.com.ua

Чернівецька область
Чернівецька область

м. Чернівці, вул. Головна, 122/2 
             02002, м. Київ вул. 

тел./факс: +38 (067) 374-18-60

e-mail: chernivtsy@expert-in.com.ua

Волинська область

м.  Луцьк, вул. Рівненська, 76

тел./факс: +38 (098) 777-25-3
              тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail:  volyn@expert-in.com.ua

Волинська область
Волинська область

м.  Луцьк, вул. Рівненська, 76

тел./факс: +38 (098) 777-25-3
              тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail:  volyn@expert-in.com.ua

Запорізька область

м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 64-Д 

тел./факс: +38 (096) 954-62-56
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail:    zaporizhzhia@expert-in.com.ua 

Запорізька область
Запорізька область

м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 64-Д 

тел./факс: +38 (096) 954-62-56
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail:    zaporizhzhia@expert-in.com.ua 

Львівська область

м. Львів, вул. Саксаганського, 3 оф.2

тел./факс: +38 (032) 247-24-50
             тел.: +38 (067) 374-18-60


e-mail: lviv@expert-in.com.ua

Львівська область
Львівська область

м. Львів, вул. Саксаганського, 3 оф.2

тел./факс: +38 (032) 247-24-50
             тел.: +38 (067) 374-18-60


e-mail: lviv@expert-in.com.ua

Рівненська область

м. Рівне , вул. Соборна, 1 оф.211 

тел./факс: +38 (067) 912-27-29
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail: rivne@expert-in.com.ua

Рівненська область
Рівненська область

м. Рівне , вул. Соборна, 1 оф.211 

тел./факс: +38 (067) 912-27-29
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail: rivne@expert-in.com.ua

Херсонська область

м. Херсон, пр. 200-річчя Херсону,  12

тел./факс: +38 (066) 206-02-11
             тел.: +38 (067) 374-18-600

e-mail:   kherson@expert-in.com.ua 

Херсонська область
Херсонська область

м. Херсон, пр. 200-річчя Херсону,  12

тел./факс: +38 (066) 206-02-11
             тел.: +38 (067) 374-18-600

e-mail:   kherson@expert-in.com.ua 

Чернігівська область

м. Чернігів, вул. Короленка, 20 , оф.4

тел./факс: +38 (096) 660-65-60
             тел.: +38 (096) 954-62-56
e-mail:  chernihiv@expert-in.com.ua

Чернігівська область
Чернігівська область

м. Чернігів, вул. Короленка, 20 , оф.4

тел./факс: +38 (096) 660-65-60
             тел.: +38 (096) 954-62-56
e-mail:  chernihiv@expert-in.com.ua

Дніпропетровська область

м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова,
            18 БЦ «ПРИЗМА»

тел./факс: +38 (067) 279-06-46
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail:     dnipro@expert-in.com.ua 

Дніпропетровська область
Дніпропетровська область

м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова,
            18 БЦ «ПРИЗМА»

тел./факс: +38 (067) 279-06-46
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail:     dnipro@expert-in.com.ua 

Івано-Франківська область

Івано-Франківська область 
             м. Івано-Франківськ,
             вул. Тринітарська, 11 оф.11

тел./факс: +38 (067) 591-83-53

e-mail: frankivsk@expert-in.com.ua 

Івано-Франківська область
Івано-Франківська область

Івано-Франківська область 
             м. Івано-Франківськ,
             вул. Тринітарська, 11 оф.11

тел./факс: +38 (067) 591-83-53

e-mail: frankivsk@expert-in.com.ua 

Миколаївська область

м. Миколаїв, вул. Чигрина,3

тел./факс: +38 (066) 206-02-11
             тел.: +38 (067) 374-18-60
e-mail:      mykolaiv@expert-in.com.ua 

Миколаївська область
Миколаївська область

м. Миколаїв, вул. Чигрина,3

тел./факс: +38 (066) 206-02-11
             тел.: +38 (067) 374-18-60
e-mail:      mykolaiv@expert-in.com.ua 

Сумська область

м. Суми, вул. Марка Вовчка, 23, оф.17

тел./факс: +38 (093) 683-45-81
             тел.: +38 (067) 374-18-60


e-mail: sumy@expert-in.com.ua

Сумська область
Сумська область

м. Суми, вул. Марка Вовчка, 23, оф.17

тел./факс: +38 (093) 683-45-81
             тел.: +38 (067) 374-18-60


e-mail: sumy@expert-in.com.ua

Хмельницька область

м. Хмельницький, вул. Ювілейна, 26, оф. 30

тел./факс: +38 (067) 775-55-54
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail:   khmelnitskiy@expert-in.com.ua 

Хмельницька область
Хмельницька область

м. Хмельницький, вул. Ювілейна, 26, оф. 30

тел./факс: +38 (067) 775-55-54
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail:   khmelnitskiy@expert-in.com.ua 

Житомирська область

м.  Житомир, вул. Генерала Потапова 9/11

тел./факс: +38 (067) 419-91-88
            тел.: +38 (096) 954-62-56

e-mail:    zhytomyr@expert-in.com.ua

Житомирська область
Житомирська область

м.  Житомир, вул. Генерала Потапова 9/11

тел./факс: +38 (067) 419-91-88
            тел.: +38 (096) 954-62-56

e-mail:    zhytomyr@expert-in.com.ua

Київська область

02002, м. Київ вул. Євгена Сверстюка, 19

тел./факс: +38 (044) 221-78-27
             тел: +38 (067) 249-04-08
             тел: +38 (067) 374-18-60
e-mail: kiev@expert-in.com.ua
             e-mail: a.kosianchuk@expert-in.com.ua

Київська область
Київська область

02002, м. Київ вул. Євгена Сверстюка, 19

тел./факс: +38 (044) 221-78-27
             тел: +38 (067) 249-04-08
             тел: +38 (067) 374-18-60
e-mail: kiev@expert-in.com.ua
             e-mail: a.kosianchuk@expert-in.com.ua

Одеська область

м. Одеса, вул. Академіка
             Корольова, 79. оф.61 

тел./факс: +38 (050) 101-64-12
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail:  odesa@expert-in.com.ua

Одеська область
Одеська область

м. Одеса, вул. Академіка
             Корольова, 79. оф.61 

тел./факс: +38 (050) 101-64-12
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail:  odesa@expert-in.com.ua

Тернопільська область

м.  Тернопіль, вул. Островського 15/1, оф. 1

тел./факс: +38 (067) 783-73-59
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail: ternopil@expert-in.com.ua

Тернопільська область
Тернопільська область

м.  Тернопіль, вул. Островського 15/1, оф. 1

тел./факс: +38 (067) 783-73-59
             тел.: +38 (067) 374-18-60

e-mail: ternopil@expert-in.com.ua

Черкаська область

м. Черкаси, вул.  Коцюбинського, 31

тел./факс: +38 (096) 626-73-74
             тел.: +38 (096) 954-62-56

e-mail:     cherkasy@expert-in.com.ua

Черкаська область
Черкаська область

м. Черкаси, вул.  Коцюбинського, 31

тел./факс: +38 (096) 626-73-74
             тел.: +38 (096) 954-62-56

e-mail:     cherkasy@expert-in.com.ua

© Група Компаній «ЕКСПЕРТ ІН» 2017. Всі права застережено. Розробка сайтів "SharpDev"