оподаткування частки учасника

Оподаткування наслідків виходу учасника зі складу Товариства

Оприлюднено

Розглянемо наступну модельовану ситуацію виходу засновника зі складу ТзОВ.

Один із засновників  планує вийти зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю. Ринкова вартість частки такого Учасника перевищує розмір його внеску до статутного капіталу.

Товариство провело незалежну оцінку корпоративних прав, отримало ринкову вартість часток та прийняло рішення про виплату належної частки учасника комбіновано - грошовими коштами, основними засобами та іншими матеріальними цінностями.

Законом України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII унормовано, що Товариство протягом одного року із дня, коли дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, має виплатити колишньому учасникові вартість його частки.

В модельованій  ситуації розмір виплат учасникові Товариства є більшим за його внесок до статутного капіталу. В цьому випадку ми бачимо появу інвестиційного прибутку, який оподатковується податком доходів з фізичних осіб за ставкою  18 %.

Розмір інвестприбутку рівний  різниці між «компенсаційною»  ринковою вартістю частки Учасника та його внеском до статутного капіталу товариства.

Учасник ТзОВ, що виходить  подає податкову декларацію про майновий стан і доходи за підсумками року і сплачує визначену в декларації суму зобов’язань з ПДФО.

Окрім ПДФО, інвестиційний дохід є об’єктом оподаткування військовим збором в розмірі 1,5 %.

 

Виплата компенсації учаснику майном Товариства

Повернення основних засобів чи інших активів учасникові (засновнику) ТзОВ є постачанням товарів (в трактуванні ПКУ).

Відповідно, при цій операції  Товариство  повинно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ у загальному порядку.

База оподаткування операцій з постачання основних засобів не може бути нижчою від їх балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, коли проводили такі операції (за відсутності обліку необоротних активів — на основі звичайної ціни).

Якщо ж виплати учасникові Товариства проводять товарами, що не належать до необоротних активів, база оподаткування таких операцій не може бути нижчою від  їх  звичайної ціни.

Доходи і витрати, що виникають внаслідок виходу Учасника та визнаються Товариством в рамках бухгалтерського обліку, впливають на  оподаткування податком на прибуток.

У разі виплати частки активами підприємства доведеться відкоригувати фінансовий результат відповідно до вимог статті 138 ПКУ.

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити