Оцінка обладнання та машин

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Експертна оцінка ринкової вартості обладнання та машин

Різного роду обладнання і виробничі машини складають вагому частину майна компаній і підприємств. Іноді їх доля перевищує половину усіх активів, а вартість устаткування, відображена на балансі підприємства, не завжди відповідає ринковій ціні, що призводить до помилкових даних про активи компанії, її вартості та інвестиційної привабливості. Тому для правильної побудови фінансової політики підприємства, що використовує у своєму технологічному процесі різне обладнання, необхідно точно знати ціну такого обладнання.

Затребуваність експертної оцінки обладнання обумовлена ще й тим, що кваліфікована та якісна оцінка вартості обладнання часто є єдиною можливістю визначення справедливої вартості основних фондів підприємства.

При оцінці визначається, як правило, ринкова вартість обладнання (в бухгалтерському обліку вона також називається “справедливою”) , однак у певних ситуаціях можуть знадобитися інші: ліквідаційна, коли власнику компанії необхідно терміново продати оцінювальну техніку, або інвестиційна, потреба в якій виникає при обговоренні можливості інвестицій у проект.

Замовити оцінку обладнання або отримати фахову консультацію, можна звернувшись до нашої компанії за телефоном +38 (067) 232-20-22.

До машин і устаткування відносяться :

 • Комплекс машин і устаткування в складі діючого підприємства.
 • Технологічні комплекси, що поєднують кілька взаємопов’язаних між собою технологічних машин і допоміжних пристроїв (потокові і автоматизовані лінії, роботизовані комплекси і т.д.).
 • Функціонально самостійні машини, агрегати та установки.
 • Інженерні пристосування, верстати, інструменти.
 • Інші спеціалізовані автотранспортні засоби.
 • Машини та обладнання, в т. ч. унікальні або зняті з виробництва.

Оцінка обладнання і машин проводиться для таких цілей:

 • переоцінка в цілях відображення в бухгалтерському обліку та оподаткуванні (оцінка групи однорідних об’єктів основних засобів проводиться підприємством не частіше одного разу на рік і відображається в обліку по поточній вартості або шляхом прямого перерахунку за підтвердженими ринковими цінами);
 • оцінка заставної вартості машин, обладнання, технологічних ліній в під час кредитування;
 • визначення вартості устаткування у випадку його страхування – ініціюється власником для зниження ризиків можливого збитку, обов’язково для обладнання, яке виступає предметом застави;
 • оцінка машин і обладнання для цілей купівлі-продажу (важливо як для потенційних продавців, так і для покупців на етапі підготовки та проведення переговорів про угоду купівлі-продажу);
 • визначення ринкової вартості обладнання при внесенні в статутний капітал підприємства, злиття або реорганізації підприємств (оцінка обладнання затребувана у випадках оцінки загальної вартості майнового комплексу при створенні акціонерних товариств, повторної емісії акцій);
 • передача обладнання в оренду або лізинг;
 • підтвердження митної вартості;
 • банкрутство підприємства та виставлення його майна на торги для покриття боргів кредиторам;
 • розділ майна внаслідок розділу корпорації або розпаду партнерства;
 • постановка на облік запасних частин від списаного раніше майна.

Документи, потрібні для проведення експертної оцінки обладнання:

 • Перелік обладнання із зазначенням марки та моделі, дати введення в експлуатацію, первісною вартістю. Якщо обладнання несправне, але специфічне і має високу вартість, може знадобитися висновок спеціалізованого сервісного центру про стан майна, проведення його ремонту та про вартість такого ремонту.
 • В деяких випадках потрібно надати технічну документацію на обладнання.

Етапи незалежної оцінки устаткування

На початковому етапі проводиться опрацювання наданої інформації, повне дослідження об'єкту оцінки і аналіз його показників. Формується технічне завдання, яке встановлює цілі проведення оцінювальних заходів, термін дії звіту, стандарти оцінки та ін.

Провівши аналіз і отримавши завдання, експерти нашої компанії оглядають і оформляють відповідний акт. У цьому документі зазначаються основні параметри, з яких складається підсумкова вартість об'єкту.

Завершальним етапом оцінки вартості обладнання є заповнення розгорнутого детального оціночного звіту. У цьому документі, окрім даних про об'єкт, зазначається аналітична інформація про найбільш ефективне застосування устаткування, розрахунок вартості різними методиками (прибутковим, витратним і порівняльним способом).

Підходи до встановлення вартості обладнання та машин

Існують три загальноприйнятих підходи до визначення вартості: витратний, порівняльний і прибутковий. Ці підходи широко використовуються фінансовими установами, судами, державними установами, бізнесом і суспільством в цілому. Вони (підходи) лежать в основі теоретичних концепцій і систематизованих методів.

Хоча деякі стандарти вимагають, щоб враховувалися всі три підходи до оцінки, оцінка певних активів або характер даної оцінки можуть призвести до того, що використання всіх трьох підходів виявиться непрактичним. Наприклад, витратний і прибутковий підходи, як правило, не дуже корисні при визначенні ліквідаційної вартості. Витратний підхід без достатніх досліджень і розрахунків зносу і старіння може неточно відображати справедливу ринкову вартість того чи іншого активу. В іншому випадку є неможливим використання дохідного підходу для визначення вартості обладнання в процесі експлуатації, тому що нереально виділити ту частину загального доходу, яка припадає на дане устаткування. Порівняльний підхід не використовується для унікальної машини, аналоги якої ніколи не купувалася і не продавалася на ринку. Існує безліч інших подібних прикладів. Обставини оцінки конкретного активу можуть не дозволяти застосування або зіставлення всіх трьох підходів до оцінки вартості. Це відповідає Стандартному правилу 7-4 USPAP, яке передбачає, щоб оцінювач розглядав всі три підходи до оцінки вартості і визначив, які саме підходи найбільш доречні в даній конкретній ситуації.

Як замовити оцінку обладнання та машин

Обладнання є активами, які часто складно оцінити. Фахівці нашої компанії здійснюють експертизу як унікального сучасного обладнання в умовах недостатніх обсягів інформації про нього, так і застарілого устаткування. У цих випадках не завжди підходять загальноприйняті методики оцінки. Оцінювачам потрібно проявити майстерність і високий рівень професійних знань. Це дасть можливість досягнути оптимального результату і підготувати якісний звіт про оцінку обладнання.

В процесі оцінки потрібно враховувати ринкові і неринкові види вартості. Їх вплив на залишкову вартість обладнання встановлюється перевіреними методиками. Ці методики, приміром, підходять при списанні устаткування. Але якщо оцінка здійснюється при отриманні кредиту або страхуванні, потрібно встановити саме ринкову ціну на момент складання експертного висновку. Для цього наші фахівці використовують спеціалізовані бази даних і зведення з відкритих джерел про зміну вартості аналогічного обладнання.

Компанія «Expert IN» оперативно оцінить наявне на Вашому підприємстві обладнання і підготує звіт для офіційних органів, а також для внутрішніх потреб підприємства. Ми надаємо послуги з оцінки як для великих підприємств, так і для малого і середнього бізнесу. Проведена нами експертиза дозволить Вам отримати достовірну і актуальну інформацію про вартість активів Вашої компанії.

Щоб замовити оцінку обладнання та машин або отримати консультацію експерта телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22 і ми дамо відповідь на всі Ваші питання.