Оцінка заставного майна

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

тел.: +38 (067) 232 20 22

Оцінка майна для надання в заставу банку

Заставне забезпечення - це надане позичальником майно, яке використовується в якості гарантії виконання умов укладеної з кредитором угоди. Зазвичай мова йде про нерухомість, транспортні засоби, техніку, ювелірні вироби або інші форми власності, які офіційно належать заставодавцю. У разі появи прострочених платежів саме своєчасний продаж заставного майна може використовуватися кредитором для компенсації збитків.

Будь-яке майно, пропоноване в якості застави, обов'язково має бути оцінено. Експертна оцінка заставного майна передбачає розрахунок поточної ринкової вартості. Саме та сума, в яку і був оцінений об'єкт, повинна стати кредитною сумою, яку банк зможе видати позичальникові.

Оціночна компанія «ЕКСПЕРТ ІН» надає послугу з оцінки заставного майна для банківських установ. Ми маємо усі необхідні сертифікати і ліцензії для здійснення оціночної діяльності. У нас є великий досвід роботи з банківськими установами і ми добре знайомі зі стандартами процедури та вимогами фінансових закладів.

Щоб замовити послугу з експертної (незалежної) оцінки заставного майна, звертайтесь до нас за телефоном +38 (067) 232-20-22 або відправляйте лист на нашу електронну пошту central@expert-in.com.ua

У процесі проведення оцінки можуть визначатися такі види вартості:

 • Ринкова - вартість заставного об'єкта, за яку він може бути проданий на ринку
 • Заставна - вартість об'єкта застави, в яку він зможе бути реально оцінений після закінчення дії кредитного договору
 • Ліквідаційна - вартість об'єкта в разі його відчуження до моменту закінчення дії договору. При цьому термін не повинен перевищувати той, в якому майно ще може бути продано за ринковою ціною.

Найчастіше для цілей визначення оцінки об’єкта для передачі в заставу банку, використовується ринкова вартість. Відповідно до п. 3 . Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» ринковою вважається вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідних досліджень ринку за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

Етапи оцінки заставного майна:

 • Вивчення документів (вони повинні підтверджувати одноосібне або спільне право власності на використовуваний в якості застави об'єкт).
 • Вивчення застави, в тому числі перевірка його поточного стану.
 • Розрахунок ринкової вартості майна.
 • Складання звіту про виконану роботу.

Додаткові вимоги до оціночної діяльності висуваються залежно від типу забезпечення. Експерт уважно вивчає весь наданий позичальником пакет документів, а також саму заставу. Якщо мова заходить про нерухомість, техніку або транспортні засоби, оцінюється технічний стан майна. Кредитори намагаються висувати максимально адекватні вимоги до заставного майна, тому оцінювачі в своїй роботі часто відштовхуються від запитів фінансових установ.

Список документів для оцінки заставного майна

документи
 • Паспорт фізичної особи.
 • Документи, що підтверджують право власності або володіння майна: свідоцтво про право власності, договори купівлі-продажу, дарування, державні акти, рішення суду, виписки і т. д.
 • Довідка про відсутність обтяження, якщо об'єктом застави є нерухомість.

Що отримує замовник оцінки

Після завершення всіх процедур незалежний експерт-оцінювач складає письмовий звіт відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Документ надається в паперовому та / або в електронному вигляді.

Висновки, викладаються у Звіті, зроблені оцінювачем із застосуванням методик оцінки, які прийняті в національній та світовій практиці з урахуванням передумов, припущень, обмежень та застережень викладених в Звіті, та на підставі:

 • натурного обстеження об’єкту оцінки
 • неупередженого вивчення документації, яка була надана Замовником
 • проведення маркетингу ринку подібного майна
 • досвіду й професійних знаннях оцінювача

 

Варто зазначити, що Звіт про оцінку є незалежним судженням Суб'єкта оціночної діяльності. При тому, оцінка проводиться відповідно до професійних стандартів, а рівень кваліфікації залучених до роботи фахівців відповідає складності і особливостям оцінки.

У Додатку до звіту міститься копія сертифікату суб’єкта оціночної діяльності, копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, свідоцтво про акредитацію в банку (при необхідності).

Звіт є підтвердженням реальної вартості застави. Дані експертної оцінки є рекомендованими для здійснення угод з об'єктом протягом 1 року з дати підписання звіту.

Незалежна оцінка для Банку - гарантія об'єктивності і точності

Кваліфікована оцінка предмета застави характеризує фінансову адекватність і рентабельність майбутньої кредитної операції. Тому і самі фінансові установи, і клієнти вибирають справжніх професіоналів для оцінки застави, адже від результатів грамотно проведеної експертизи буде прямо залежати розмір кредиту, надійність і прибутковість майбутньої угоди.

Оціночна компанія «ЕКСПЕРТ ІН» є справжнім професіоналом в галузі експертної (незалежної) оцінки. В нас працюють фахівці, які володіють міжнародними і національними сертифікатами оцінювачів. Ми маємо досвід оцінки майна і майнових прав будь-якого рівня складності. Крім того, наша компанія має структурні підрозділи у всіх (крім окупованих) обласних центрах України. Саме це є гарантією якісного надання послуги із оцінки заставного майна для фінансових установ.

Звертайтесь до нас і ми будемо раді бачити Вас серед наших партнерів!