Оціночна компанія

Рецензування звіту про оцінку майна

Рецензування звіту про оцінку майна, основні положення:

Іноді, під час розгляду спірних питань, пов’язаних із використанням звіту про оцінку (звіту оцінювача), постають сумніви стосовно відповідності звіту вимогам чинного законодавства. Тому аби перевірити відповідність звіту про оцінку нормативно-правовим актам, проводять його рецензування.

Рецензування звіту про оцінку майна — це критичний і неупереджений розгляд та подання висновків, в яких зазначається правильність проведення, повнота і відповідність виконаних процедур нормативно-правовим актам з оцінки майна. Рецензування преставляє собою різносторонній розгляд звіту про оцінку і апеляційний висновок, який в ньому міститься. Саме рецензування не визначає вартість, але дозволяє внести поправки в розрахунки, скоректувати витрати або анулювати звіт.

Найчастіше необхідність рецензування виникає через низьку кваліфікацію оцінювача, що спричиняє некоректне встановлення вартості об'єкта оцінки.

Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) проводиться на запит зацікавленої у неупередженому розгляді особи, яка використовує оцінку майна та її результати для ухвалення певних рішень, а також за власною ініціативою суб'єкта оціночної діяльності. Отриманий зразок рецензії може бути використаний в суді для оскарження оцінки вартості майна, як доказ, оформлений в належній формі і відповідно до вимог чинного законодавства.
Підставою для здійснення рецензування є запит, складений у письмовій формі, до осіб, які мають право проводити рецензування звіту про оцінку майна.

Рецензування звіту про оцінку майна є обов'язковим, якщо дана оцінка приймається, погоджується або затверджується органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.

Також рецензування проводиться при необхідності підтвердити отриману в процесі оцінки вартість об'єкта, довести в суді те, що результати оцінки є достовірними.

Рецензування звіту про оцінку майна можуть здійснювати:

 • оцінювачі, які мають більше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна;
 • оцінювачі, які працюють в Фонді державного майна України з п'ятирічним досвідом роботи;
 • експертні ради, створені організаціями оцінювачів, з метою контролю за якістю оцінки майна.

У рецензії повинні бути вказані такі положення:

 1. Повна назва об'єкту рецензування - Звіту про оцінку майна.
 2. Підстави, що стали причиною проведення рецензування.
 3. інформація про виконавців звіту, їхню професійну придатність, логічний підсумок міркувань про те, чи дані особи можуть проводити оцінку майна відповідно до правових норм здійснення професійної оціночної діяльності.
 4. Терміни рецензування і дата коли рецензію було підписано.
 5. Висновок про правельність вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна.
 6. Висновок про зібрані вихідні дані та іншу інформацію (достатність для проведення оцінки майна, їх повнота, та розкриття у звіті) особою, яка складала звіт про оцінку майна.
 7. Аргументованість використання в процесі здійснення оцінки методів, оціночних процедур та методичних підходів, з урахуванням мети і бази оцінки, відповідність і правильність використаних припущень.

За результатами роботи рецензент компанії «ЕКСПЕРТ ІН» готує рецензію у письмовій формі, яку скріплює підписом. В ній вказується один із встановлених висновків:

1. Звіт про оцінку повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів.

2. Звіт в цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але містить дрібні неточності, які не мали впливу на загальну достовірність оцінки.

3. Звіт не повністю відповідає нормам оцінки майна і має суттєві недоліки, що впливають на точність оцінки. Проте після виправлення цих недоліків він може використовуватися для цілей, вказаних у звіті.

4. Якість звіту абсолютно не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, він вважається непрофесійним і не може бути використаний для будь-яких потреб.

Ми гарантуємо швидку допомогу і аргументоване рецензування з широкого спектру таких питань:

 • Перегляд вартості нематеріальних активів
 • Переоцінка обладнання та матеріально — технічних засобів
 • Рецензування звіту про ринкову вартість
 • Рецензування звіту про розмір завданих збитків

Ціни та терміни виконання робіт з рецензування звітів різняться в залежності від виду об'єкта, тому визначаються індивідуально при укладенні договору на надання послуг

Звертайтесь в компанію “Експерт ІН”. Наші кваліфіковані спеціалісти готові надати допомогу у підготовці рецензії для цілей перегляду оцінки рухомого і нерухомого майна. Всі рецензії оформляються в повній відповідності до Закону України “Про оціночну діяльність...”, а також нормативно-правових стандартів оцінки.

Рецензія на звіт про оцінку майна — це законний спосіб захисту ваших інтересів в судах загальної юрисдикції, а також в досудових суперечках. Якщо грамотно використати можливості, надані законодавством, можна спростити вирішення різноманітних правових непорозумінь і зменшити власні витрати.