Рецензування звіту про оцінку

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Рецензування звіту про оцінку (акту оцінки) як інструмент захисту

Проводимо рецензування звітів про оцінку для захисту Ваших прав і законних інтересів при розгляді спірних питань, адже сьогодні на ринку діє велика кількість компаній, що надають послуги з оцінювання і якість випущених ними звітів про оцінку в багатьох випадках не відповідає вимогам і нормам законодавства, а значна кількість таких звітів містить свідомо занижені або завищені результати оцінки. Тому часто трапляються ситуації, коли в громадян виникає незгода з вартістю, яку визначив суб'єкт оціночної діяльності у звіті про оцінку майна або майнових прав. Однак, проведення альтернативної оцінки часто є недоречним і економічно невигідним.

За наявності заперечень щодо результатів оцінки, вирішенням проблеми може бути рецензування звіту про оцінку. Саме рецензування є законодавчо встановленим способом спростування результатів оцінки. Рецензія на звіт про оцінку допоможе Вам сформувати позицію щодо обґрунтованості зазначеної в звіті вартості, відповісти на питання - чи відповідає звіт про оцінку законодавству України та національним стандартам оцінки, а також зрозуміти чи є висновки в звіті оцінювача належними і допустимими. Якщо ж такі висновки зроблені з порушеннями, вони можуть вести за собою неможливість застосування звіту в якості об'єктивних доказів.

Щоб замовити рецензування звіту про оцінку або отримати консультації експерта – телефонуйте за номером +38 (067) 232 20 22

Необ'єктивні оцінки зустрічаються в таких випадках:

 • при розрахунку вартості відшкодування збитків нанесених транспортному засобу в рамках ДТП (іноді страхові компанії не сумлінно нараховують суму страхового відшкодування);
 • при оцінці майна в рамках виконавчого провадження і передачі на публічні торги (оскарження дій державного або приватного виконавця);
 • при відчуженні заставного майна в рамках задоволення вимог іпотекодержателя;
 • в судових суперечках при розділі майна подружжя або родичів;
 • при корпоративних суперечках між засновниками або акціонерами підприємства (вихід зі складу учасників, продаж частини в бізнесі);
 • при оскарженні результатів товарознавчої експертизи (оцінки), проведеної митними органами або оцінювачем по конфіскованих товарах.

Законодавче врегулювання процесу рецензування

Порядок рецензування звіту про оцінку майна визначає Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III та положеннями (національними стандартами) про оцінку майна.

Рецензія на звіт про оцінку - це аналіз роботи експерта (оцінювача, який виконав звіт), що проводиться іншим експертом (рецензентом), в результаті якого формується незалежне судження про достовірність оцінки. Рецензія не повинна містити власного висновку рецензента про вартість об'єкта оцінки.

При проведенні рецензування від фахівця-рецензента потрібен критичний аналіз звіту про оцінку і висновок про те, наскільки такий звіт можливо використовувати в цілях, для яких він був випущений (для суду, торгів, нотаріальної дії і т.п.).

Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень.

Підставою для проведення рецензування є письмовий запит до осіб, які відповідно до законодавства мають право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна, зокрема, суб’єктів оціночної діяльності (оціночних компаній). Якщо у письмовому запиті про необхідність рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість об’єкта оцінки, така вимога задовольняється шляхом проведення оцінки майна.

Під час рецензування звіту про оцінку перевіряються:

 • повнота і об'єктивність проведеної оцінки;
 • правильність розрахунків і достовірність інформації;
 • відповідність вимогам законодавства та національним стандартам оцінки;
 • правильність вибору методології оцінки;
 • обґрунтованість отриманих результатів;
 • правильність вибору об'єктів-аналогів та ін.

Рецензування - дієвий спосіб оскарження звіту про оцінку

Рецензування полягає в неупередженому об’єктивному розгляді оцінки майна особою, яка не має особистої матеріальної або іншої зацікавленості в результатах такої оцінки, відповідно до напряму та спеціалізації її кваліфікаційного свідоцтва.

Рецензія на звіт про оцінку майна - це законний спосіб захисту Ваших інтересів в судах та досудових суперечках, адже всі сторони процесу розуміють, що звіт, який визнаний рецензентом, як неякісний (недостовірний), не може бути використаний ні як аргументація в суді, ні як підстава для прийняття майнових рішень чи проведення юридичних дій. Тому рецензування є ефективним інструментом руйнування аргументів протилежної сторони, який вказує на конкретні недоліки і порушення  в проведеній оцінці.

Яка вартість послуги з рецензування звіту?

Вартість рецензії на звіт про оцінки встановлюється індивідуально для кожного замовника і визначається виходячи з того, яке майно підлягає оцінці, його кількість, де знаходиться оцінюване майно, чи потрібен його огляд, в якому суді розглядається справа, і хто є замовником рецензування – фізична або юридична особа, а також інші нюанси, що впливають на вартість підготовки рецензії.

 Замовити рецензування звіту про оцінку

Замовивши рецензію на звіт, Ви можете позбутися необхідності замовляти «зустрічну» оцінку, доводячи при цьому "чия оцінка є більш правильною". Але якщо Ви вирішили здійснити нову оцінку майна, то разом з нею рецензія, підготовлена ​​нашими фахівцями, стане серйозним і вагомим аргументом поряд з новим Звітом про оцінку в судових суперечках.

Щоб замовити послугу рецензування звіту про оцінку чи отримати консультацію експерта - телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22.