Оцінка акцій та інших цінних паперів

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Експертна оцінка цінних паперів

При веденні бізнесу досить часто виникають ситуації, коли потрібно встановити вартість майнових прав, якими наділений власник цінних паперів.

Експертна оцінка цінних паперів (оцінка акцій, облігацій, векселів) - це, по суті, визначення вартості компанії (бізнесу), а точніше тієї частки вартості бізнесу, яка припадає на оцінюваний пакет. Експертна оцінка цінних паперів є окремим випадком оцінки корпоративних прав.

Компанія "Експерт ІН" надає професійні послуги в сфері оцінки бізнесу, в тому числі експертну (незалежну) оцінку ринкової вартості цінних паперів. Оцінку здійснюють висококваліфіковані фахівці, що володіють міжнародними та національними сертифікатами оцінювачів.

В результаті роботи експертів-оцінювачів, клієнт отримує звіт, виконаний у відповідності з усіма вимогами діючого законодавства, міжнародними та національними стандартами оцінки.

Щоб замовити оцінку акцій та інших цінних паперів чи отримати консультацію експерта, телефонуйте за номером (067) 232-20-22.

Визначаємо ринкову вартість акцій і таких цінних паперів:

 • пайових (дольових) – звичайних і привілейованих акцій;
 • боргових – облігацій і векселів;
 • похідних – опціонів, ф’ючерсів і т.п.

Особливість оцінки цінних паперів

Особливість оцінки цінних паперів полягає в тому, що цінні папери представляють собою спеціальну форму існування капіталу. Але цінні папери не є матеріальним товаром і їх вартість визначається вартістю прав, які вони дають своєму власникові. Так, для власника акцій, - це право участі в управлінні, отримання дивідендів, отримання частини майна товариства при його ліквідації і т.д, для власника векселя - це передача, отримання доходу, погашення.

Оцінка акцій може відбуватися як в рамках оцінки вартості підприємства в цілому як один з його активів, так і окремо при продажу або спадкуванні.

При проведенні оцінки цінних паперів велике значення має вид цінного паперу, його емітент, наявність біржового котирування або присутність даного цінного паперу на фінансовому ринку в позабіржовому обороті. Найвищою ліквідністю володіють акції відкритих акціонерних товариств, що котируються на біржових майданчиках, а найменшою ліквідністю - акції закритих акціонерних товариств, не присутні у відкритому обороті.

Оцінка пакету акцій має й інші особливості в залежності від їх різновидів: привілейовані або прості, контрольний пакет або неконтрольний.

 

Для яких цілей проводиться оцінка акцій

 • оцінка вартості при укладенні угод з купівлі і продажу, спадкування, дарування та інше;
 • оцінка ринкової вартості акцій за умови зміни структури підприємства – або поглинання, або злиття і т.д.;
 • оцінка ринкової вартості акцій при зміні організаційно-правової форми акціонерного товариства (переходу з ПАТ в ПрАТ);
 • оцінка акцій для додаткового випуску в обіг або додаткової емісії цінних паперів;
 • оцінка акцій для визначення вартості при проведенні процедури викупу акцій у міноритарних акціонерів;
 • оцінка акцій для залучення зовнішнішніх інвестицій;
 • оцінка для надання висновку в суд.
цінні папери

Процедура оцінки акцій

Оцінка акцій може здійснюватися за такими показниками: ринок капіталу, чисті активи, дивіденди. Практика оцінки розрізняє методи стосовно оцінки вартості меншої (міноритарної) частки, яка вільно реалізується. При цьому за своїми особливостями відрізняються підходи до оцінки пакета акцій відкритої та закритої акціонерної компанії.

Так, наприклад, для оцінки вартості контрольного (понад 50%) і 100% пакета в межах майнового підходу використовується метод чистих активів і метод ліквідаційної вартості. У межах дохідного підходу - метод дисконтованих грошових потоків і метод прямої капіталізації доходів. У рамках порівняльного підходу – метод угод (метод ринкових мультиплікаторів). Для оцінки меншої частки (міноритарного пакету), що вільно реалізується, використовується метод ринку капіталу (метод середньозваженої вартості продажів акцій).

При визначенні вартості контрольного пакету методологічно можливо визначити вартість меншої (міноритарної) частки в бізнесі і шляхом оцінки премії за контроль визначити вартість контрольного пакета. Аналогічно, при визначенні вартості неконтрольного пакета від вартості контрольного пакета віднімається знижка за неконтрольний характер. Вартість володіння (розпорядження) контрольним пакетом завжди вища від вартості (розпорядження) міноритарним пакетом.

Ступінь контролю (властивості пакета) залежить від ліквідності пакета акцій, який реалізується. Контрольний пакет акцій вимагає меншої знижки за недостатню ліквідність, ніж міноритарій.

Деталізація методичних підходів, що рекомендується для практичної оцінки пакетів акцій і використання певного методичного інструментарію, викладена в «Порядку визначення пакетів акцій товариств».

Оцінка ринкової вартості акцій в результаті використання професійних підходів і методик повинна показати підсумкову величину, яка і стане результатом цього трудомісткого процесу.

Етапи експертної оцінки:

 1. Визначається цільова спрямованість процедури оцінки і залежність від неї стандарту вартості. Крім цього, на першому етапі ретельно аналізується обсяг тієї інформації, яка знаходиться у відкритому доступі, а також підлягає розгляду відсоток оцінюваних паперів.
 2. Аналізується ефективність і затребуваність даного підприємства (або компанії) на ринку з урахуванням галузевого фактора, також враховуються в цілому його перспективність напрямку в бізнесі.
 3. На підставі отриманих даних оцінювач вибирає певну методику, за якою оцінюватиме вартість акцій.
 4. Визначається якість і повнота наданої інформації, а також з'ясовується її достатність (або недостатність) для подальшої оцінки.
 5. Здійснюється прогнозування (на основі отриманих показників) доходів майбутніх періодів.
 6. Експерт з оцінки підводить підсумки і робить висновок щодо поточної вартості акцій.
 7. В результаті проведеної роботи можна мати повну і вичерпну інформацію не тільки щодо вартості акцій, а й про загальну картину стану бізнесу власника акцій.

Вартість оцінки акцій та терміни виконання

Об’єм, вартість та строки роботи з оцінки акцій та інших цінних паперів, що проводиться нашою компанією залежать від об’єму пакету, який оцінюється, повноти доступу оцінювача до звітності підприємства-емітента, галузі діяльності підприємства, кількості та типів активів, що обліковуються на балансі підприємства. Чим більше надано даних, тим коректніше буде результат оцінки.

Якщо цінні папери, які потрібно оцінити, котируються на відкритому ринку, то визначення їх вартості та оформлення звіту займає найменші терміни. В іншому випадку процес оцінки є дещо складніший.

Послідовність визначення об’єму роботи:

 • спочатку нам потрібно побачити та проаналізувати баланс і звіт про фінансові результати підприємства за останній звітний період;
 • потім попросимо надати розшифровки деяких строк балансу (яких саме, буде зрозуміло лише після вивчення балансу);
 • тільки після отримання первинної звітності буде визначений об’єм роботи, а відповідно і її вартість та термін виконання.

Замовити оцінку акцій та інших цінних паперів

Оцінка акцій, облігацій чи векселів дозволяє власнику пакета цінних паперів зрозуміти на який відсоток від прибутку організації (девіденти) він може розраховувати. Крім того, оцінка цінних паперів вигідна і для самого підприємства, адже після проведення такої операції істотно знижується ризик укладення невигідних угод, а також цей процес дає можливість більш ефективно розподіляти кошти всередині організації. Відповідно оцінювання цінних паперів - це шлях до прозорого ведення бізнесу і повного огляду ходу справ на ринку цінних паперів в даний момент часу.

Проте, оцінка акцій компанії вимагає глибоких знань про обіг цінних паперів. Ретельно аналізується інформація про ціну продажу на відкритому ринку. Якщо акції не продаються на фондовому ринку, потрібно здійснити оцінку всього бізнесу. Усі ці завдання професійно виконують фахівці оціночної компанії "Експерт ІН".

За результатами проведеної експертної оцінки, ми випускаємо Звіт про оцінку, який складений відповідно до вимог чинного законодавства і має юридичний статус офіційного документа. Він дає можливість мати повну і вичерпну інформацію не тільки щодо вартості акцій, а й про загальну картину стану бізнесу власника акцій.

Щоб замовити оцінку ринкової вартості акцій та інших цінних паперів чи отримати консультації експерта, телефонуйте за номером 38 (067) 232-20-22

 

Чому за оцінкою акцій варто звернутися до нас:

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Наші експерти дадуть відповідь на будь-яке Ваше питання. Всі консультації, проведені в процесі оцінки Вашого майна, здійснюватимуться безкоштовно.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Фахівці компанії мають багаторічний досвід в галузі оцінки та готові виконувати найскладніші завдання. Ми щороку проводимо кілька тисяч оцінок різного майна по всій Україні.

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ

Використання непрофесійного експертного висновку може створити для Вас проблеми в майбутньому. Замовляючи послугу в нас, Ви будете впевненні, що Звіт про оцінку виготовлений у відповідності до чинного законодавства.

ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІНИ

Ми працюємо над тим, щоб ви могли отримувати від нас послугу високої якості, витрачаючи на це прийнятні кошти.

РОБОТА ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

У нас є представництва в усіх* обласних центрах України, тому Ви можете розраховувати на нашу послугу і в своєму регіоні.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

У пріоритетах нашої компанії піклуватися про охорону особистих даних клієнтів. Ми укладаємо офіційний договір з умовою повної конфіденційності усієї отриманої для оцінки інформації.