Оцінка для цілей бухгалтерського обліку

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Бухгалтерський облік та оцінка майна

У практиці бухгалтерського обліку часто виникає необхідність переоцінки активів, їх списання, постановка на баланс та ін. Послуга оцінки майна для бухгалтерії користується попитом серед юридичних осіб і тому, що саме на склад і вартість активів звертають увагу керівники компанії та інвестори.

Компанія "Експерт ІН" надає професійні послуги в сфері оцінки майна і майнових прав, в тому числі для цілей бухгалтерського обліку. Результатом проведення експертної оцінки є Звіт про оцінку, який виготовлений відповідно до чинного законодавства України, національних та міжнародних стандартів оцінки, тому є офіційним документом, що має юридичну силу і може бути використаний бухгалтерією підприємства для оформлення різного роду операцій, укладення угод, відчуження майна та інших потреб.

Для отримання консультацій експерта та замовлення оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку, телефонуйте за номером 38 (067) 232-20-22

Необхідність проведення експертної оцінки для бухобліку

Національні стандарти бухгалтерського обліку на сьогодні перебувають в процесі трансформації під міжнародні стандарти. Для багатьох підприємств ця трансформація носить обов’язковий характер (великі підприємства та підприємства, що становлять суспільний інтерес), для інших – рекомендований (не обов’язковий). Проте очікується, що невдовзі повинні розпочатися процеси переходу всіх без винятку підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та бухгалтерського обліку (МСБО).

Незалежна (експертна) оцінка є важливим інструментом в процесі об’єктивного відображення вартості активів підприємства на його балансі. Закон України «Про оцінку майна…», а саме стаття 7 цього Закону, відносить переоцінку майна (активів) для цілей бухгалтерського обліку до ОБОВ’ЯЗКОВИХ видів оцінки. Тобто, при необхідності переоцінки активів для цілей бухобліку та визначення дійсної справедливої (ринкової) вартості, підприємство зобов’язано звернутися до сертифікованих оцінювачів, оскільки будь-яких інших варіантів проведення такої переоцінки законодавством не передбачено.

Незалежна оцінка для цілей бухгалтерського обліку не обмежується лише переоцінкою необоротних активів підприємства. Підприємство залучає оцінювача і у випадках необхідності постановки землі на баланс (передбачено Законом України «Про оцінку земель»), постановки на баланс активів, які не мають первісної вартості, оцінки транспортних засобів, нерухомого майна  (для підтвердження «звичайної ціни» продажу), уцінки активів (наприклад «сміттєвих» цінних паперів).

Деякі підприємства самостійно визначають справедливу вартість об’єктів,  проте слід розуміти, що ця дія не матиме достатньої юридичної значимості та може бути поставлена під сумнів контролюючими органами (фіскальна служба, аудиторська служба) чи власниками / інвесторами бізнесу.

Інші переваги залучення незалежного оцінювача

У випадку залучення незалежного оцінювача до визначення справедливої вартості активів, підприємство частково «перекладає»  з себе відповідальність на оцінювача за достовірність визначення вартості об’єкта.

Згідно з ст. 32 ЗУ “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” оцінювачі та суб’єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокрема, за недостовірність чи необ’єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та закону.

Проведення оцінки об’єктів бухгалтерського обліку доцільно у таких ситуаціях:

  • при продажу та іншому відчуженні (для підтвердження «звичайної ціни» угоди);
  • переоцінки (уцінки / дооцінки) активів підприємства;
  • проведення тестування на знецінення активів, згідно вимог МСФЗ та МСБО (Зменшення корисності активів (IAS 36 — Impairment of Assets));
  • постановки на баланс земельних ділянок (в тому числі відображення права користування / права оренди землі на балансі);
  • у випадках контрольованих цін на товари / послуги в рамках трансферного ціноутворення;
  • для оренди (оцінка майна, що орендується або здається в оренду, з метою визначення розміру орендної плати);
  • для визначення вартості внесків учасників та засновників підприємств, при збільшенні / зменшенні статутного капіталу, виходу учасника Товариства, реорганізації чи створенні спільних підприємств;
  • при банкрутстві, ліквідації підприємства (оцінка ліквідаційної вартості активів підприємства, що ліквідується);
  • у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Фактори, що впливають на експертну оцінку для бухгалтерського обліку

Є цілий перелік суб'єктивних і об'єктивних факторів, які впливають на якість оцінки для бухгалтерії. Об'єктивними факторами називають якість законодавчих актів, що регулюють оціночну діяльність, методичні розробки, що застосовуються при оцінці.

Суб'єктивні фактори - це, перш за все, достатність інформації. Якщо замовник робіт хоче отримати достовірний результат, йому слід забезпечити оцінювача всіма документами, які той потребує.

Як замовити оцінку майна для цілей бухгалтерського обліку

Щоб замовити оцінку майна для цілей бухгалтерського обліку, звертайтесь в оціночну компанію “Expert IN”. Після окреслення основних питань співпраці та укладання договору (в якому вказуються такі обов’язкові положення, як вартість послуги, термін та мета оцінки, права і обов’язки сторін), відбувається передача інформації, необхідної для визначення вартості об’єкту, зокрема, документів, які підтверджують право власності та відображають технічні характеристики.

За результатами виконання умов договору ми складаємо висновок про вартість об’єкта оцінки (звіт про оцінку) та акт приймання-передачі послуг з експертної оцінки, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку вартості об’єкта, визначеного незалежним оцінювачем.

Зазначимо, що наші фахівці мають великий досвід експертної оцінки в різних галузях, володіють не лише вітчизняними, а й міжнародними сертифікатами в сфері оцінки, що є гарантією якісного виконання робіт будь-якого рівня складності. Ціноутворення на наші послуги є чітким, лояльним та зрозумілим для наших Клієнтів.

Детальнішу інформацію можна отримати за номером +38 (067) 232-20-22