Експертна оцінка земельної ділянки

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Експертна грошова оцінка земельної ділянки - одна з основних послуг нашої компанії, під час якої встановлюється вартість земельної ділянки із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур для збору та аналізу даних, а також проведення відповідних розрахунків.

Надаємо послугу з експертної (незалежної) оцінку землі для здійснення правочинів, пов'язаних із землею, адже земельні ділянки, як і будь-яке нерухоме майно, є об'єктами фінансових угод та цивільно-правових відносин, проведення яких потребує попередньої оцінки їх вартості.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою Сторін та у випадках, визначених Законом про оцінку землі та іншими законами України. Такими випадками є, зокрема, необхідність сплати до бюджету прибуткового податку ПДФО та військового збору у випадку продажу, міни, отримання в дар, спадкування земельної ділянки та ін.

Для визначення розміру податкового зобов'язання використовується база оподаткування. Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта.

Результат експертної оцінки землі оформляється у вигляді Звіту про оцінку, який є офіційним документом, відповідає вимогам чинного законодавства України, та має повну юридичну силу. Звіт про оцінку землі, підготовлений фахівцями компанії “Експерт ІН”, дозволить Вам бути впевненим в захищеності Ваших майнових інтересів в рамках тієї дії (правочину), яка планується із земельною ділянкою.

Для замовлення експертної оцінки земельної ділянки та отримання фахових консультацій, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22

Оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку поділяється на:

 • нормативну грошову
 • експертну грошову

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок

Нормативна грошова оцінка - це оцінка, передбачена Законом України "Про оцінку земель", основою розрахунку якої є рентний дохід від використання земельної ділянки протягом певного періоду часу. Тобто, в основі нормативної грошової оцінки земельної ділянки лежить рентний дохід.

Нормативна грошова оцінка земель проводиться для таких цілей:

 • визначення розміру земельного податку;
 • розміру державного мита у випадках міни та спадкування земельних ділянок;
 • розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форм власності.

Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки громадяни можуть отримати виключно через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

З адресами ЦНАПів можна ознайомитися за посиланням

Експертна грошова оцінка земельних ділянок

При експертній грошовій оцінці земельної ділянки визначається ринкова (справедлива) вартість права власності на землю чи вартість права оренди земельної ділянки (права користування землею).

Експертна грошова оцінка земель проводиться для таких цілей:

 • здійснення угод купівлі-продажу ділянки;
 • передачі землі в якості застави фінансовій установі (укладання договору іпотеки);
 • при оформленні спадщини (якщо спадкоємець не належить до найближчого кола спорідненості);
 • при оформленні договору дарування (якщо обдаровуваний не належить до найближчого кола спорідненості);
 • при інших угодах, що потребують нотаріального посвідчення (в тому числі у випадках, коли по ділянці відсутні дані про нормативну грошову оцінку);
 • для сплати судового збору при судових спорах, які пов’язані із земельними ділянками;
 • для розробки та здійснення інвестиційних проектів;
 • викупу землі, що перебуває в комунальній власності чи власності територіальних громад;
 • для визначення початкової ціни земельної ділянки при проведенні торгів;
 • при внесенні земельних ділянок до статутного капіталу підприємств;
 • при укладанні договору суперфіцію;
 • для цілей бухгалтерського обліку та переоцінки активів, згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Аналіз ринку земельних ділянок

До основних чинників, що істотно впливають на вартість землі, за інших рівних умов, можна віднести:

a) місце розташування, наявність доріг, оточення;

б) конфігурація ділянки та її площа, тип поверхні (рівна, горбиста);

в) наявність інженерних мереж, встановлених зон з обмеженнями;

г) цільове призначення ділянки;

д) інше

Одним з найбільш важливих факторів, що впливають на вартість земельної ділянки, є його місце розташування, а саме район розташування ділянки. Навіть у межах одного міста вартість землі може бути різною: ціна ділянки тісно пов'язана з поняттям престижності місця (соціально-демографічними та економічними показниками району, планами адміністрації з розвитку сусідніх територій і дорожньої мережі, кількістю і специфікою навколишньої забудови (житлова, комерційна нерухомість).

Аналізуючи ціноутворення на ринку земельних ділянок, особлива увага приділяється співвідношенню і формуванню попиту та пропозиції. На продаж виставляються ділянки з різним цільовим призначенням, як під розвиток промислових об'єктів і торгово-розважальних комплексів, так і ділянки, призначені для будівництва житлових, офісних і готельних проектів. Збільшується пропозиція ділянок з готовими проектами або з передпроектними пропозиціями.

У цілому на ринку земельних ділянок існують тенденції, характерні для всього ринку нерухомості - при терміновому продажі ціни знижуються, в інших випадках - тримаються на колишньому рівні, або знижуються значно повільніше.

Відмінною рисою більш дорогих ділянок є наявність комунікацій (газ, вода, електроенергія),  наявність проектів забудови та вже наявних (збудованих) об'єктів

 

Ринкова вартість права оренди землі (права користування земельною ділянкою) залежить від:

 • прав орендаря (користувача) на земельну ділянку;
 • прав інших осіб на оцінюваний об’єкт;
 • цільового призначення земельної ділянки;
 • терміну дії права оренди.

Крім того на ринкову вартість права оренди землі має вплив ймовірна величина та тривалість одержання прибутку від права оренди земельного об’єкту за визначений період часу при найефективнішому його використанні.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до чинного законодавства, згідно з:

 1. Урядовою Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок, яку прийнято постановою № 1531 від 11.10.2002 р. та затвердженого наказом № 2 Державного комітету із земельних ресурсів від 9.01.2003 р.
 2. «Порядком проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.05.2003 р. (зі змінами) з урахуванням Національного стандарту 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».

Для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки необхідні наступні документи (копії):

акт на землю

Державний акт про право власності на землю, свідоцтво про право власності або договір оренди землі, акт постійного користування

Паспорт та ідентифікаційний код фізичної особи – власника земельної ділянки або установчі документи юридичної особи (витяг, виписка)

витяг з кадастру

Актуальний витяг з державного земельного кадастру (витяг з ДЗК)

Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності)

Даний перелік документів носить орієнтовний характер і може бути змінений після детального ознайомлення оцінювача компанії «Експерт ІН» з особливостями об’єкта і цілями оцінки.

Як самостійно отримати витяг з державного земельного кадастру, якщо державний акт не містить кадастрового номера

витяг

 

 https://e.land.gov.ua/services

Процедура проведення експертної грошової оцінки земель

Згідно Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої ухвалою КМУ № 1531 від 11.10.2002 р., експертна грошова оцінка земельної ділянки проводиться  в такій послідовності:

 • обстеження земельної ділянки  і  вивчення ситуації на ринку землі;
 • визначення виду вартості земельної ділянки відповідно до умов угоди;
 • складання завдання на оцінку і укладення договору про оцінку;
 • збір, обробка і аналіз початкових даних, необхідних для проведення оцінки;
 • визначення найбільш ефективного використання земельної ділянки;
 • вибір і обґрунтування методичних підходів;
 • визначення вартості земельної ділянки відповідно до вибраних методичних підходів і формулювання остаточного висновку;
 • складання звіту про оцінку.

Термін дії звіту про оцінку землі

Найпоширенішим випадком проведенням оцінки земельної ділянки є подання її нотаріусу при здійсненні угод купівлі-продажу, дарування тощо. В п. 2 урядової постанови №358 від 21.08.2014 р. «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів» зазначено, що строк дії звіту про оцінку для цілей оподаткування становить не більше 6 місяців від дати оцінки.

Ціна (вартість) та терміни проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки:

Вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки залежить від певних факторів та узгоджується з клієнтом в індивідуальному порядку.  Терміни виконання становлять від 1 до 3 днів, в залежності від рівня завантаженості.

Щоб замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки, чи отримати консультації експерта телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22

Чому варто звернутися до нас

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Фахівці компанії "Експерт ІН" мають багаторічний досвід в галузі оцінки. Ми щороку проводимо кілька тисяч оцінок об'єктів нерухомого майна.

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Наші експерти дадуть відповідь на будь-яке Ваше питання. Всі консультації, які будуть проведені в процесі оцінки земельної ділянки, надаватимуться безкоштовно.

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ

Використання непрофесійного експертного висновку може створити для Вас проблеми в майбутньому. Замовлення даної послуги у нас надасть Вам гарантії, що Звіт про оцінку виготовлений у повній відповідності до чинного законодавства.

ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІНИ

Ми працюємо над тим, щоб Ви могли отримувати від нас послугу високої якості, витрачаючи на це прийнятні кошти.

РОБОТА ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

"Експерт ІН" має структурні підрозділи у всіх* обласних центрах України, тому Ви можете розраховувати на нашу послугу  у своєму регіоні.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

У пріоритетах нашої компанії піклуватися про охорону особистих даних Клієнтів. Ми укладаємо офіційний договір з умовою конфіденційності усієї отриманої для оцінки інформації.