Оцінка для оренди комунального
та державного майна

Експерт ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Оцінка майна для оренди

Експертна оцінка для оренди комунального чи державного майна, яку проводить наша компанія, дозволяє визначити ринкову вартість об’єкта оренди, що знаходиться в комунальній чи державній власності. Адже, встановлена вартість майна дає можливість чіткіше сформувати щомісячний орендний платіж.

Необхідність оцінки при оренді комунального або державного майна суб'єктом підприємницької діяльності чи організацією визначає чинне законодавство. Зокрема в ст. 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» вказано, що перед підписанням договору оренди потрібно оцінити об’єкт оренди. Оцінка майна для випадків державної / комунальної власності необхідна орендарям не лише для укладення нового договору, а й для продовження вже існуючого (якщо остання оцінка здійснювалася понад 3 роки тому).

При визначенні ринкової вартості комунального чи державного майна враховується цільове призначення та обмеження у використанні такого майна.

Після здійснення оцінки суб'єктом оціночної діяльності (оцінювач визначає саме ринкову вартість майна, а не розмір орендної плати), орендар подає оцінку до Фонду приватизації держмайна (якщо майно належить державі) або установ місцевої влади (якщо майно знаходиться в комунальній власності) з метою затвердження, а також нарахування розміру орендної плати.

Під час визначення розміру оренди, яка відбувається згідно із затвердженими нормативними актами, встановлюється базова місячна орендна плата і річний розмір орендної плати (у % річних в залежності від цільового призначення об’єкта оренди). Звертаємо увагу, що орендна ставка за використання державної чи комунальної нерухомості визначається не в гривнях чи доларах за м2, а саме у процентах річних від встановленої оцінювачем ринкової вартості орендованого майна.

Орендар за користування об’єктом оренди повинен сплачувати орендну плату незалежно від результатів своєї підприємницької діяльності.

Протягом всього періоду оренди місячна плата індексується на відповідний індекс інфляції.

Розмір орендної плати також може переглядатися на вимогу певної сторони, якщо з незалежних від неї причин суттєвих змін зазнав стан об’єкта оренди, а також в інших випадках, які передбачені законодавством України.

Орендні ставки за користування (оренду) нерухомого майна державної форми власності встановлені доповненням №1 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, схваленої урядовою постановою № 786 від 4 жовтня 1995 р.

До орендних ставок може застосовуватися понижуючий коефіцієнт 0,7. При цьому орендар повинен бути українською юридичною або фізичною особою, вести свою діяльність на орендованій нерухомості (крім офісів) і відноситися до суб’єкта малого бізнесу.

Об’єктами оренди можуть виступати:

  • цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);
  • нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення);
  • майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
  • захисні споруди цивільного захисту із збереженням їх цільового призначення;
  • майно правоохоронних органів і органів доходів і зборів, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій.

Специфіка комунального майна

Особливістю роботи з державним і комунальним майном є те, що експертна оцінка повинна пройти  процес рецензування, тобто перевірки відповідними органами. Під час рецензування звітів про оцінку велика увага приділяється достовірності отриманої вартості (щоб вона не була заниженою). Окрім того, що під час оцінки державної і комунальної нерухомості для оренди має розрахуватися справедлива ринкова вартість, рецензенти також перевіряють на відповідність нормам законодавства оформлення самого звіту.

Орендоване майно (крім приміщень, частин будівель та споруд) ставиться на баланс орендаря із приписом, що це майно є орендованим.

Як замовити оцінку майна для оренди

Оціночна компанія «Експерт ІН» має значний  досвід в проведенні оцінки нерухомого майна. У нас працюють професійні експерти, фаховість яких підтверджена всіма необхідними кваліфікаційними документами (в тому числі міжнародними). Звернувшись до нас, ви можете розраховувати на отримання якісних послуг в короткі терміни і за прийнятними цінами.

Щоб замовити експертну оцінку для оренди комунального та державного майна або отримати консультацію нашого фахівця - телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22.