Експертна оцінка майна для списання

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Списання майна з балансу підприємства застосовується до активів, які більше не здатні приносити користь. Основною причиною списання майна може стати величина фізичного та функціонального зносу, завершення терміну корисного використання або втрата засобу виробництва.

До основних засобів, які підлягають списанню, відносяться оргтехніка, транспорт і обладнання, яке використовує підприємство, автомобілі, призначені для службового користування, і навіть цілі будинки.

Зношене майно, яке прийнято називати в основній бухгалтерської документації «амортизацією», необхідно правильно оформити і провести по документах для того, щоб отримати необхідні кошти для придбання нових матеріальних цінностей і поставити їх на баланс.

Порядок списання майна підприємства описано в методичних вказівках з бухгалтерського обліку та регулюється внутрішніми документами підприємства. Для оформлення списання майна керівник підприємства своїм наказом призначає комісію. На підставі рішення комісії складається акт списання за уніфікованою формою, який підписується головним бухгалтером і затверджується керівником компанії.

Техніко-економічне  обґрунтування  необхідності  списання майна

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1314  «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності» ( Абзац 1-й п. 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 824 ( 824-2016-п ) від 16.11.2016 р.  в  редакції  Постанови  Кабінету Міністрів № 194 ( 194-2019-п ) від 13.03.2019 р. ) «Списанню  підлягає майно, що не може бути в установленому порядку  відчужене,  безкоштовно  передане державним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх використання є економічно недоцільним),  у  випадку, якщо:

1)  морально  застаріле  чи  фізично  зношене майно, непридатне для подальшого  використання  суб’єктом  господарювання, при чому його відновлення є економічно  недоцільним  (у  тому  числі  у  зв’язку  із будівництвом, реконструкцією та технічним переоснащенням);

2) майно, пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є економічно недоцільним);

3) майно, виявлене в результаті проведення інвентаризації як нестача.

Необхідність проведення оціни майна при списанні

При процедурі списання майна з балансу підприємства необхідно провести незалежну оцінку. Для підприємств державної та комунальної форм власності експертна оцінка списаного майна в більшості випадків є необхідною і передбачена законодавчими актами про порядок списання майна. Незалежна експертна оцінка майна дозволяє визначити ринкову вартість цього майна на момент списання і може бути підставою для здійснення процедури списання майна з балансу підприємства.

Оцінка для списання основних засобів

Якщо об'єкт основних засобів не може використовуватися в подальшій діяльності підприємства (в майбутньому не очікується отримання економічної вигоди від його використання), то згідно п. 33 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" такий об'єкт вилучається зі складу активів (списується з балансу).

При списанні основних засобів необхідно врахувати як всі витрати, пов'язані з їх ліквідацією, так і доходи від реалізації, адже вигода буде отримана не від використання цього об'єкта за первісним призначенням, а від продажу матеріалів, отриманих після його ліквідації.

Причому відповідно до рекомендацій Мінфіну матеріали, запчастини і комплектуючі, отримані при розбиранні, повинні враховуватися за ринковою вартістю. Тому в даному випадку є доцільним залучення незалежного оцінювача.

 

Оцінка для списання обладнання

Будь-яке обладнання має свій певний термін експлуатації. Даний критерій зумовлений такими факторами, як функціональне старіння, фізичний знос та інше. Тому настає час, коли обладнання необхідно списати і зняти з балансу підприємства. Цей процес супроводжується безліччю документації і, незважаючи на те, що обладнання прийшло в непридатність та не може бути використано, потрібна обґрунтувати його списання відповідно до встановлених норм.

Незалежно від того, з якої причини списується обладнання, необхідна оцінка його технічного стану, на підставі якої його вартість буде списана з фінансових активів підприємства.

У деяких випадках оцінка проводиться підприємством самостійно, але таке не завжди можливо. Так,  при списанні дорогого обладнання, що відноситься до основних засобів, або, якщо потрібно списати обладнання, яке морально застаріло, необхідна професійна оцінка спеціалістом експертної організації.

 

Оцінка для списання автомобілів та інших транспортних засобів

На балансі багатьох підприємств є автомобілі для службового користування і багато різної спецтехніки. Якщо вони перестали відповідати вимогам експлуатації і керівництво підприємства прийняло рішення списати з балансу певний транспортний засіб, то на момент списання потрібно встановити реальну ринкову вартість транспортного засобу. Для цього необхідно звернутися в оціночну компанію для проведення незалежної оцінки автомобіля або іншого транспортного засобу.

Після проведення повного дослідження, експерти оціночної компанії роблять висновок про те, наскільки доцільно подальше використання транспортного засобу і видають звіт про ринкову вартість ТЗ на момент оцінки. Якщо транспортний засіб більше не придатний для експлуатації, підприємству видається звіт про його утилізаційну вартість.

 

Оцінка для списання запасів виробництва

Списання запасів виробництва, як товарних, так і виробничих, покликаних забезпечити безперебійність виробничого процесу, зазвичай проводиться у разі виявлення неліквідних запасів, тобто невикористовуваних з причини погіршення якості в результаті тривалого зберігання або морального застаріння. Оцінка для списання матеріальних цінностей дозволить зрозуміти об'єктивну ситуацію поточного стану запасів і дасть можливість створити оптимальні умови зберігання товарно-матеріальних цінностей і налагодити планування обсягу запасів для безперебійного постачання процесу виробництва.

При оцінці майна для списання розглядаються три основних види зносу:

  1. Фізичний знос – загальне погіршення стану матеріальних цінностей, що призводить до зниження їх ефективності та вартості.
  2. Моральний знос – зменшення вартості матеріальних цінностей через розвиток науково-технічного прогресу, появлення аналогічних пристроїв з більшими можливостями. Зазвичай моральний знос відбувається швидше від фізичного.
  3. Зовнішній знос – при появі і виявленні недоліків об'єкта (може бути усунутим, якщо його економічно вигідно виправити, і непереборним, якщо вартість ремонту економічно недоцільна).

Якщо оцінювачем проводиться оцінка для списання майна, то враховуються всі види амортизації для визначення залишкової вартості. Тоді як бухгалтерами береться за основу тільки вартість під час купівлі оцінюваних матеріальних цінностей.

Замовити оцінку майна для списання

Фахівці компанії «Експерт ІН» мають величезний досвід у проведенні оціночних робіт, а Звіт про оцінку, складений нашими експертами, є офіційним документом і має повну юридичну силу, тому може бути підставою для проведення процедури списання майна з балансу.

Щоб замовити оцінку майна для списання чи отримати консультацію, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22 і ми дамо відповідь на всі Ваші питання.