Оцінка боргових зобов'язань

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Боргові зобов’язання боржника перед кредитором представляють собою особливий вид активів, основою яких є права на одержання визначених економічних благ. Боргові зобов'язання входять до складу підприємства як майнового комплексу, що використовується для здійснення підприємницької діяльності.

Оціночна компанія «ЕКСПЕРТ ІН» проводить оцінку боргових зобов’язань підприємства, в тому числі оцінку дебіторської заборгованості. Щоб замовити послугу та отримати консультацію експерта телефонуйте за номером.

Класифікація боргових зобов’язань

Відповідно до ст. 509 Цивільного Кодексу України: «Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана здійснити в інтересах другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, виплатити кошти і т.п.) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконати його зобов’язання».

Виходячи з правової форми і економічної природи, боргові зобов’язання в Україні в цілях проведення їх оцінки, можуть бути класифіковані таким чином:

Дебіторська заборгованість

 • Довгострокова дебіторська заборгованість
 • Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи
 • Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
 • Інша дебіторська заборгованість

Боргові цінні папери

 • Облігації підприємств
 • Державні облігації України
 • Депозитні сертифікати
 • Облігації місцевих позик
 • Казначейські зобов’язання
 • Векселя

Кожний із вищевказаних видів боргових зобов’язань має свою специфіку, яка адекватно враховується оцінювачем при визначенні ним вартості відповідних боргових зобов’язань.

Оцінка дебіторської заборгованості

Під дебіторською заборгованістю необхідно розуміти ту суму, яка повинна бути отримана однією компанією в інших юридичних, а також фізичних осіб.

Оцінка дебіторської заборгованості полягає у встановленні реальної ринкової вартості дебіторської (кредиторської) заборгованості підприємства з урахуванням термінів її формування, планованих термінів погашення, юридичних підстав, за якими виникла заборгованість.

 

Необхідність у проведенні оцінки дебіторської заборгованості найчастіше виникає в таких випадках:

 • При переуступці дебіторської заборгованості третім особам. В даному випадку заборгованість практично продається.
 • При проведенні оцінки фінансової ефективності підприємства.
 • При переході компанії на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). В даному випадку все майно, що знаходиться на балансі підприємства, а також дебіторська заборгованість мають бути оцінені. Це робиться для того, щоб домогтися максимальної прозорості бухгалтерії, що є одним з основних принципів МСФЗ.
 • При необхідності стягнення майна боржника.
 • При внесенні дебіторської заборгованості до статутного капіталу підприємства. Будь-які активи, що вносяться до статутного капіталу, повинні проходити обов'язкову процедуру оцінки для точного визначити ту частку в статутному капіталі, яку буде займати даний актив.

 

Перелік документів для оцінки дебіторської заборгованості:

 1. Інформація про дебітора (найменування компанії, фінансовий стан, бухгалтерська звітність);
 2. Договори при виконання (або неналежне виконання) в яких виникла заборгованість, наявність забезпечення виконання грошового зобов'язання, права вимоги;
 3. Платіжні документи за цими договорами;
 4. Документи про рух матеріальних цінностей (накладні, акти прийому-передачі тощо);
 5. Листування з контрагентом з питання врегулювання взаємних вимог;
 6. Судові рішення (якщо є);
 7. Інші документи та інформація, необхідні для проведення оцінки дебіторської заборгованості, (можуть бути затребувані оцінювачем в процесі роботи).

Оцінка боргових цінних паперів

Оцінка боргових цінних паперів передбачає визначення їх ринкової або іншої вартості з урахуванням ключових параметрів:

 • номінальної ціни;
 • розміру і типу процентної ставки;
 • динаміки вартості;
 • встановлених строків та регулярності сплати процентів;
 • виду та характеристик боргових цінних паперів;
 • співвідношення попиту і пропозиції;
 • кредитної якості.

Дехто вважає, що з оцінкою подібного роду об’єктів зовсім немає жодних проблем, так як їх вартість вже зафіксована у відповідних документах і необхідно просто перенести її в звіт про оцінку (в кращому випадку провівши індексацію). Дійсно, здається для чого оцінювати, наприклад вексель, якщо в ньому зафіксована конкретна сума грошових коштів, яка підлягає виплаті одним суб’єктом іншому на конкретну дату. Проте, такий спрощений підхід рідко викликає довіру у користувачів результатів оцінки (банкірів, інвесторів і т.д.).

Ситуацію можна виправити за рахунок застосування прозорого для розуміння адекватного методу оцінки боргових зобов’язань, враховуючи реальні фактори, які впливають на вартість даного виду об’єктів. Цей метод дозволяє врахувати не лише суми і розподіл в часі грошових потоків, очікуваних від виконання оцінюваних боргових зобов’язань, але й економічну та юридичну якість цих зобов’язань, яка в кінцевому результаті визначає їх вартість.

Замовити оцінку боргових зобов'язань

Компанія "Експерт ІН" має великий досвід в оцінці боргів і дебіторських заборгованостей. Наші експерти володіють міжнародними та національними сертифікатами оцінювачів і всіма необхідними знаннями, тому підготовлений нами звіт відповідає усім вимогам законодавства, є офіційним документом, тому буде прийнятий в будь-якій офіційній інстанції.

Працювати з нами досить просто. Все що вам потрібно зробити - це замовити оцінку і надати доступ до всіх необхідних даних.