Оцінка майна боржника

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38(067)232-20-22

Оцінка майна боржника є необхідним елементом процедури здійснення виконавчого документа про стягнення грошових коштів. Оцінка необхідна для визначення ціни угоди, відповідно до якої буде реалізовано майно боржника.

Правильне визначення ціни об'єкта, щодо якого відбувається стягнення служить фактором, який визначає результат всього виконавчого провадження. Від того, наскільки результати встановлення вартості майна відповідають сформованим цінам, залежать терміни реалізації арештованого майна, часто і можливість продажу майна (а отже, задоволення вимог стягувача).

У разі завищення вартості арештованого майна знижується ймовірність його продажу, а реалізація за заниженою ціною тягне порушення прав і законних інтересів боржника і стягувача.

Тільки справедливе визначення ринкової вартості майна боржника здатне мінімізувати передумови для ескалації конфлікту інтересів сторін виконавчого провадження.

Законодавче врегулювання визначення вартості майна боржника

Українське законодавство визначає, що процес встановлення вартості майна боржника відбувається сторонами виконавчого провадження за взаємною згодою. Але, якщо сторони виконавчого провадження впродовж 10 днів не можуть самостійно дійти порозуміння щодо встановлення вартості майна, здійснити встановлення вартості майна повинен виконавець.

В Законі України «Про виконавче провадження» вказано, що визначення вартості майна боржника проводиться державним виконавцем за ринковими цінами, що діють на день визначення вартості майна. Для оцінки майна боржника виконавець може залучати суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача), який проводить діяльність відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Результатом роботи оцінювача є звіт про оцінку, який містить висновки про вартість майна і підтверджує виконані методи роботи з оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності. Звіт про оцінку майна повинен складатися не раніше дати винесення постанови про арешт такого майна.

Термін дії звіту про оцінку майна у виконавчому провадженні становить 6 місяців з дня його складання. Після закінчення цього строку оцінка майна проводиться повторно.

Етапи проведення експертної оцінки майна

Оцінювач здійснює збір та аналіз інформації, необхідної для проведення оцінки об'єкта оцінки. Оцінювач вивчає кількісні та якісні характеристики об'єкта оцінки, збирає інформацію, істотну для визначення вартості об'єкта оцінки тими підходами і методами, які на підставі судження оцінювача повинні бути застосовані при проведенні оцінки, в тому числі:

  • інформацію про об'єкт оцінки, включаючи правовстановлюючі документи, відомості про обтяження, пов'язані з об'єктом оцінки, інформацію про фізичні властивості об'єкта оцінки, технічні та експлуатаційні характеристики, знос і застарівання, минулі та очікувані доходи і витрати, дані бухгалтерського обліку та звітності, що відносяться до об'єкта оцінки, а також іншу інформацію, істотну для визначення вартості об'єкта оцінки.
  • інформацію про попит і пропозицію на ринку, до якого належить об'єкт оцінки, включаючи інформацію про фактори, що впливають на попит і пропозицію, кількісні і якісні характеристики даних факторів.

 

Інформація, яка використовується при проведенні оцінки, відповідає вимогам достатності та достовірності.

Інформація вважається достатньою, якщо використання додаткової інформації не веде до істотної зміни характеристик, використаних при проведенні оцінки об'єкта оцінки, а також не веде до істотної зміни підсумкової величини вартості об'єкта оцінки.

Інформація вважається достовірною, якщо дана інформація відповідає дійсності і дозволяє користувачеві звіту про оцінку робити правильні висновки про характеристики, що досліджувалися оцінювачем при проведенні оцінки та визначенні підсумкової величини вартості об'єкта оцінки, і приймати обгрунтовані рішення, що базуються на цих висновках.

Замовити оцінку майна боржника

В компанії «ЕКСПЕРТ ІН» працюють висококласні оцінювачі, які володіють міжнародними і національними сертифікатами оцінювачів. Всі наші звіти про оцінку виготовляються у строгій відповідності до вимог чинного законодавства і національних стандартів оцінки, тому мають повну юридичну силу.

Щоб замовити оцінку та отримати консультацію експерта, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22