Оцінка об'єктів незавершеного будівництва

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Об’єкти незавершеного будівництва  - це нерухомість, яка зведена частково і не прийнята у використання. До них належать недобудовані споруди або не до кінця зведені будівлі. В основному, на об’єкти незавершеного будівництва право власності не оформлено.

Об’єкт незавершеного будівництва розглядається як цілісний об’єкт – земельної ділянки і сукупності будівельних матеріалів, ціна якого вираховується як на нерухомий об’єкт, виходячи з відсотка готовності, стану споруди, географічного розташування тощо.

Тому можна виділити дві основні ознаки, що характеризують об’єкт незавершеного будівництва:

1) міцний зв'язок з земельною ділянкою внаслідок чого переміщення об’єкта незавершеного будівництва є неможливим без його знецінення та зміни його призначення (фізичний критерій),

2) відсутність акта прийняття в експлуатацію об’єкта як будівлі (споруди) (юридичний критерій).

 

Продаж чи купівля об’єктів незавершеного будівництва зустрічається досить часто. Незважаючи на те, що такі об’єкти не готові до експлуатації, вони все ж є товаром і потребують проведення оцінки їх вартості.

Оцінка незавершеного будівництва покликана встановити реальну ринкову вартість об’єкта незавершеного будівництва, а також дає можливість знайти варіанти найефективнішої експлуатації земельної ділянки, на якій знаходиться недобудована споруда.

Фахівці компанії «Експерт ІН» пропонують послуги з оцінки вартості незавершеного будівництва для наступних цілей:

 • постановка об’єкта незавершеного будівництва на баланс організації
 • приватизація державної власності
 • визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва
 • оформлення застави
 • прийняття рішень про подальше використання об’єкта незавершеного будівництва (реорганізація, реструктуризація, банкрутство підприємства)
 • здійснення угоди купівлі-продажу
 • прийняття рішення про раціональне використання земельної ділянки, на якій знаходиться об’єкт незавершеного будівництва

В процесі оцінки об'єктів незавершеного будівництва враховують такі чинники:

 • вартість обладнання для монтажу, яке закуплялось для використання нерухомості після закінчення будівництва.
 • вартість виробів, матеріалів і конструкцій, які знаходяться на будівельному майданчику, але не були використані під час будівництва.

Під час оформлення застави об'єкта незавершеного будівництва та в інших випадках його відчуження здійснюється незалежна оцінка згідно з методичними засадами, які встановлюють національні стандарти. При проведенні незалежної оцінки, в основному, використовують витратний або дохідний підхід, а також їх комбінують.

Документи, необхідні для оцінки незавершеного будівництва:

 • свідоцтво про реєстрацію права власності на об’єкт незавершеного будівництва (якщо була проведена реєстрація)
 • документи, що підтверджують права на земельну ділянку
 • дозвільна документація на будівництво
 • проектна документація, дата її затвердження
 • відомості про конструктивну системі будівлі, споруди
 • площа забудови
 • дата фактичного припинення будівництва
 • ступінь завершеності будівництва в цілому і по окремих конструктивних елементах окремо
 • бухгалтерська довідка про балансову вартість будівлі (якщо власник будівлі – юридична особа)
 • акт консервації незавершеного будівництвом об’єкта (якщо об’єкт законсервований)
 • відомості про наявність обтяжень в об’єкта незавершеного будівництва, включаючи обтяження заставою або борговими зобов’язаннями, і інших обмежень по використанню об’єкта

Наведений перелік необхідних документів та відомостей носить довідковий характер і може бути скоригований після детального вивчення об’єкта незавершеного будівництва.

Одним з найбільш важливих елементів вихідної дозвільної документації на недобудований об’єкт є умови інженерного забезпечення об’єкта (підключення до місцевих комунікацій).

Замовити оцінку об'єктів незавершеного будівництва

Об’єкти незавершеного будівництва є доволі складними для оцінки і на це є певні причини – приміром, така нерухомість ще не може приносити дохід своєму власнику. Крім того вона може потребувати від покупця певних часових і фінансових затрат, пов’язаних з врегулюванням юридичних положень. Незавершене будівництво піддається й фізичному зношенню внаслідок негативного впливу зовнішнього середовища, адже в недобудованій нерухомості часто відсутні елементи, які повинні захищати споруду. Тому це вимагає досвіду, великого багажу знань і високої кваліфікації оцінної компанії. Усіма цими якостями володіє компанія “Експерт ІН”. Звертайтесь до нас, будемо бачити Вас серед наших клієнтів.