Оцінка цілісних майнових комплексів

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Експерта оцінка цілісного майнового комплексу підприємства

Оціночна компанія "Експерт ІН" надає професійні послуги в сфері оцінки бізнесу, в тому числі оцінці цілісного майнового комплексу (ЦМК), адже в умовах ринкової економіки для здійснення фінансових операцій і цивільно-правових відносин часто виникає потреба в оцінці загальної вартості активів підприємства як цілісного майнового комплексу.

Процес оцінки ЦМК полягає в тому, що оцінювачі використовують кілька підходів і розглядають всі складові підприємницької діяльності, включаючи рухомі і нерухомі активи. В результаті надання послуги, ми виготовляємо офіційний звіт про оцінку, який відповідає вимогам чинного законодавства і національним стандартам оцінки, тому є офіційним документом, що має юридичну силу.

Щоб отримати професійну консультацію експерта і замовити оцінку цілісного майнового комплексу, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22

Цілісний майновий комплекс (ЦМК)

Цілісний майновий комплекс (integrated property system) – це господарський об'єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. Зазвичай це багатоелементні виробничі підрозділи або підприємства, що функціонують за своїм проектним призначенням з випуску певної продукції.

Цілісний майновий комплекс включає сукупність активів, що дають можливість підприємству проводити господарську діяльність, а саме:

 • нерухомість: складається з виробничих та інших будинків, будівель та споруд, передавальних пристроїв та інженерних комунікацій, тепломереж, водопроводу, каналізації, зовнішнього та підземного електропостачання, під'їзних та внутрішніх автомобільних і залізничних колій, майданчиків;
 • рухоме майно - це звичайно виробниче обладнання та установки, транспорт, інвентар.

Усе це розташоване на конкретній земельній ділянці - виробничому майданчику підприємства. На складах та в цехах можуть бути зібрані виробничі запаси, незавершена та готова продукція, зберігатися допоміжні матеріали.

Підприємство може мати і нетипові активи, такі як нематеріальні об’єкти - майнові права, об'єкти промислової, наукової та інтелектуальної власності. Фінансові відносини з постачальниками, замовниками, іншими організаціями та державою формують дебіторську заборгованість і зобов’язання. Особливі фінансові вигоди підприємство може отримувати від реалізованих інвестиційних проектів та операцій з цінними паперами, довгострокових вкладень, боргових зобов’язань.

Аналізуючи цілісний майновий комплекс, необхідно розуміти, що в ньому не враховується «додаткова цінність» або ж «прихований капітал», який створює трудовий колектив та його зусилля. Іншими словами - це та вартість, яку власник бізнесу може отримати на ринку понад ціною власних чистих активів. Як правило, таку цінність бізнесу (підприємства) бухгалтери стараються відобразити у вигляді умовної величини нематеріальних активів.

Отже, цілісний майновий комплекс – це все майно підприємства, а також кредиторська та дебіторська заборгованість. Зазначимо, що активи цілісного майнового комплексу складаються з майна та майнових прав багатьох підприємств, які разом мають більшу вартість, ніж кожен окремо. Тому оцінюючи вартість підприємства, як цілісного майнового комплексу, розуміємо, що його загальна вартість не дорівнює арифметичній сумі вартостей окремих майнових об’єктів підприємства. Тут виникає значно складніша система критеріїв оцінки, яка містить оцінку таких складових одного цілого: балансова вартість активів підприємства, розмір майнових прав та обов’язків, сума чистого прибутку, ділова репутація підприємства, ризикованість підприємства з урахуванням майбутніх тенденцій галузі та ін.

Для чого необхідне визначення вартості майнового комплексу підприємства?

 • для оформлення застави при кредитуванні в банку;
 • при купівлі або продажу всього майнового комплексу або його частини;
 • для внесення майна як статутного капіталу товариства;
 • для бухгалтерського обліку;
 • для вирішення майнових спорів у суді;
 • для прийняття управлінських рішень.

Основні нормативні положення оцінки об'єктів ЦМК

Оцінка цілісних майнових комплексів для випадків їх відчуження способами, які встановлює законодавство, здійснюють за принципами незалежної оцінки. Основною базою оцінки, що застосовується, є ринкова вартість.

Якщо процес продажу супроводжується додатковими умовами (інвестування або виконання інших потреб, що вимагають додаткових матеріальних видатків, приміром збереження поточного курсу функціонування об'єкта оцінки, якщо даний курс не вкладається в принцип найефективнішого використання), може встановлюватися інвестиційна вартість.

Потенційних покупців цілісного майнового комплексу цікавить, як правило, не лише початкова і залишкова вартість окремих майнових об’єктів, а й сума чистого прибутку, який можна отримати в процесі експлуатації підприємства і ризикованість бізнесу. Крім цього велике значення має розмір майнових прав і обов’язків відповідного суб’єкта господарювання.

 

Найбільш важливими положеннями національного стандарту № 3 [20], який регулює оцінку цілісного майнового комплексу, є такі:

 1. Вибір бази оцінки ЦМК залежить від мети оцінки та умов використання її результатів.
 2. Проведення попереднього аналізу підприємства, під час якого складається основа допущень, обмежень і припущень про майбутнє бізнесу підприємства.
 3. Для проведення оцінки ЦМК використовуються такі методичні підходи: майновий, дохідний і порівняльний.

Оцінка цілісного майнового комплексу складається з таких етапів:

 • Аналіз організаційно-правової форми підприємства та правових основ здійснення господарської діяльності підприємством.
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності, майнового та фінансового стану за період, який передував оцінці.
 • Аналіз ринку продукції, виробленої підприємством, і використовуваної при її виробництві сировини.
 • Вибір потрібних методичних підходів, методів та оціночних процедур, які найповніше відображають мету оцінки.
 • Узгодження результатів оцінки.
 • Складання звіту про оцінку цілісного майнового комплексу та висновку про його вартість.

Крім цих етапів є ще ряд додаткових. Тому оцінка всіх цих показників в сукупності дає можливість оцінити реальну вартість підприємств.

документи

Перелік документації, необхідної для для проведення оцінки:

 • установча документація;
 • бухгалтерська звітність;
 • відомості про активи та зобов'язання;
 • стандартний перелік документів про замовника, як юридичної або фізичної особи.

Повний пакет документів на проведення оціночних заходів встановлюється індивідуально для кожного клієнта після ознайомлення нашого експерта з об'єктом оцінки. Всі послуги надаються на основі двостороннього договору, що регламентує права та обов'язки кожної зі сторін.

Замовити оцінку цілісного майнового комплексу

Оцінка цілісного майнового комплексу – це трудомісткий і складний процес, який вимагає достатнього рівня компетентності оцінювача, адже до складу комплексу входить велика кількість об'єктів. При цьому оцінювачам необхідно використовувати всі доступні методи оцінки, враховувати розвиненість ринку, можливі доходи від використання елементів комплексу та їхній стан.

В компанії "Експерт ІН" працюють висококваліфіковані оцінювачі, які володіють національними і міжнародними сертифікатами оцінювачів та великим досвідом роботи в галузі оцінки. При оцінці вартості великих майнових комплексів ми формуємо групу фахівців-оцінювачів, об'єднанням сил якої вдається зробити точну оцінку в прийнятні для клієнта терміни. Тому скориставшись нашими послугами, Ви можете бути впевнені, що оцінка буде виконана професійно, в адекватні терміни і за прийнятною ціною.

Щоб замовити оцінку цілісного майнового комплексу або отримати консультацію нашого експерта, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22