транспортний засіб

Нормативно правові вимоги до складання звіту про оцінку транспортного засобу

Оприлюднено

Відповідно до Закону країни про «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» оцінка майна проводиться на підставі договору між суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктом господарювання та замовником оцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна (підстава – стаття 10 Закону про оцінку).

Замовниками оцінки майна можуть бути особи, яким зазначене майно належить на законних підставах або у яких майно перебуває на законних підставах, а також ті, які замовляють оцінку майна за дорученням зазначених осіб (підстава – стаття 11 Закону про оцінку).

Відповідно до п. 4.3 розділу IV «Вимоги до оцінки транспортних засобів та вкладення її результатів» методики товарознавчої експертизи та оцінки транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 листопада 2003 р. №142/5/2092 за результатами оцінки оцінювач складає звіт про оцінку транспортного засобу.

 

У звіті про оцінку транспортного засобу зазначається така інформація:

 • повне найменування суб’єкта оціночної діяльності, його місцезнаходження, телефон, номер та термін дії сертифіката оціночної діяльності;
 • дата надходження матеріалів для оцінки і дата підписання звіту (акту), висновку;
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка призначила (замовила) оцінку транспортного засобу;
 • завдання, що поставлені перед оцінювачем (мета оцінки);
 • назва об’єкта оцінки;
 • найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи). Місцезнаходження (місце проживання) власника майна та його майнові права на транспортний засіб;
 • відомості про фізичну особу, що здійснює оцінку транспортного засобу: посада, прізвище, ім’я, по батькові, освіта, спеціальність (загальна й оціночна за напрямом програми базової підготовки), стаж роботи за цими спеціальностями, номер дата видачі кваліфікаційного свідоцтва та посвідчення про підвищення кваліфікації;
 • перелік використаних довідкових джерел інформації;
 • дані про місце та час огляду транспортного засобу оцінювачем;
 • відомості про осіб, які брали участь в огляді об’єкта оцінки, якщо їх участь обумовлена призначенням оцінки або договором про виконання оцінки;
 • ідентифікаційні дані транспортного засобу відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) або копій цих документів;
 • показання одометра (тахографа) транспортного засобу або лічильника мотогодин (за наявності);
 • результати візуального огляду щодо відповідності (невідповідності) номерів кузова , шасі, інших складових частин записам у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу (технічному паспорті) або в інших документах;
 • відомості про комплектність та укомплектованість транспортного засобу;
 • відомості про склад оновлених оновлених частин;
 • інформаційні ознаки виконаного відновлювального ремонту;
 • інші обставини, які мають значення для розв’язання поставлених питань;
 • відомості про виявлені під час огляду дефекти, пошкодження, а також обгрунтування засобів і обсягу відновлювальних робіт з їх усунення чи інших способів урахування дефектів;
 • перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки та припущення, у межах яких проводилася оцінка;
 • викладення змісту використаних методичних підходів, методів оціночних процедур та відповідних розрахунків;
 • висновок про вартість майна;
 • додатки, які становлять невід’ємну частину звіту про оцінку і містять дані стосовно технічного стану транспортного засобу (його складників), їх фотографічне зображення і дані, що підтверджують припущення та розрахунки.

Тобто у додатках повинен бути акт (протокол) огляду, підписаний оцінювачем та містить дані про комплектність та укомплектованість досліджуваного транспортного засобу, опис його пошкоджень та перелік осіб, які брали участь при огляді транспорту. Також у разі використання при розрахунку ремонтної калькуляції програми системи AUDATEX, якщо при ручному коригуванні відновлювальних робіт та вартості запасних частин, що підлягають зміні під час ремонту показники, які помічені зірочками мають бути обгрунтовані, тобто містити джерела та підтверджувальні документи щодо здійснених коригувань.

При цьому Методикою не передбачено використання інтернет-аукціонів тільки у випадках, коли відсутні дані в періодичному довіднику «Бюлетень автотоварознавця». Визначення ринкової та утилізаційної вартості транспортного засобу проводиться відповідно до розділу VII Методики.

Як здійснити оцінку транспортного засобу

Замовити оцінку транспортних засобів, а також оцінку транспортного засобу при ДТП ви можете в компанії "Expert IN", наші оцінювачі мають великий досвід роботи, здійснюють оцінку у чіткі терміни і за прийнятними цінами. Звіт про незалежну оцінку, виконаний нашими експертами, є офіційним документом і має юридичну силу.

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити