суд

Як оскаржити оцінку майна у виконавчому провадженні

Оприлюднено

У виконавчому провадженні основним непорозумінням між боржником і стягувачем є оцінка майна. Метою боржника стає бажання завищити оцінку майна та загальмувати процедуру його продажу, в той час як стягувач прагне якнайшвидше збути це майно і отримати кошти. Тому, якщо якусь сторону не влаштовує вартість оцінки майна, вона намагається її оскаржити.

Які є підстави для оскарження оцінки

Щоб довести свою правоту одна сторона конфлікту подає скаргу і незалежний звіт про оцінку. Очевидно, що вартість майна в цьому звіті буде значно відрізнятися від оцінки, яку замовляла інша сторона. Тому суд може не взяти до уваги незалежну оцінку, посилаючись на недотримання певних норми проведення оцінки. Звідси стає очевидним, що розраховувати на звіт про оцінку як єдине підгрунтя для оскарження майна не доводиться. Але даний звіт про оцінку майна стане в нагоді для клопотання про здійснення експертизи для встановлення вартості майна.

 

 Рецензування

Іншою причиною для оскарження є недотримання методики проведення оцінки майна, яке встановлює рецензування звіту про оцінку майна (акту оцінки майна). У законодавстві зазначається, що рецензування є одним із способів оцінки майна є. Воно представляє собою  критичний огляд та подання висновків щодо відповідності використаних методів оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна.

Приміром, під час проведення оцінки майна, в основному, використовують порівняльний метод, який потребує підбору подібних об’єктів для порівняння, що дає можливість визначити ринкову ціну даного майна.

Проте, бувають випадки, коли оцінювач підбирає невідповідний об’єкт, тобто майно може мати не схожі характеристики, або розташовуватись в іншому районі, в якому вартість землі та інфраструктура відрізняється. А не коректний підбір аналогів вважається порушенням обраного методу оцінки, що є аргументом для визнання оцінки недійсною.

На жаль, у теперішній редакції Закону України «Про виконавче провадження» немає такого терміну як рецензування. Тому оскаржити результати оцінки майна можливо лише в суді. Як зазначається в ч. 5 ст. 57 цього Закону  «…у разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки майна, вони мають право оскаржити їх у судовому порядку в 10-денний строк з дня отримання відповідного повідомлення». Крім того ст. 33 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» говорить про те, що  «в судовому порядку вирішуються суперечки, які відносяться до оцінки майна і майнових прав».

Поряд з тим в Інструкції з організації примусового виконання рішень вказано наступне «для з'ясування та роз'яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого провадження і потребують спеціальних знань, виконавець з власної ініціативи або за заявою сторін призначає своєю постановою експерта або спеціаліста  - суб'єктів оціночної діяльності»

Отже попри те, що в новому Законі України «Про виконавче провадження» не передбачено такої процедури, як рецензування звіту про оцінку майна, експерти керуються ще й Законами України і Національним стандартом. Тому рецензування звіту оцінки майна є ефективним законодавчо встановленим методом спростування результатів оцінки.

 

Звернення до суду

У законі України “Про виконавче провадження” зазначається, що оскарження в судовому порядку результатів визначення вартості чи оцінки майна не зупиняє передачі майна на реалізацію, крім випадків зупинення передачі майна на реалізацію судом. Получається, що суд може припинити не реалізацію майна, а тільки передачу на реалізацію.

Проте, досить часто боржники, оскаржуючи дії держвиконавця в суді, подають клопотання щодо визнання оцінки недійсною. При цьому вони просять зупинити і реалізацію майна ще до передачі його на торги. Досить часто суд на такі клопотання пристає.

За більш детальною інформацією та замовленням послуги "Рецензування звіту про оцінку" звертайтесь за телефоном: (067) 232-20-22

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити