звіт про оцінку

Звіт про оцінку майна та майнових прав

Оприлюднено

Звіт про оцінку майна – це документ, який містить висновки про вартість майна чи майнових прав і підтверджує виконані методи роботи з експертної оцінки суб’єктом оціночної діяльності. В багатьох випадках, відповідно до українського законодавства, Звіт про оцінку є обов'язковим при здійсненні правочинів з майном.

Компанія "Експерт ІН" проводить незалежну (експертну) оцінку майна та майнових прав і виготовляє звіт про оцінку, який є офіційним документом і має повну юридичну силу. Звіт про оцінку, завірений печаткою нашої компанії, підлягає прийому у всіх інстанціях і організаціях для оподаткування при продажу та оформленні майна у нотаріуса, а також при вирішенні різних майнових спорів: в суді, банку і т.д.

Щоб замовити Звіт про оцінку для необхідних вам цілей та отримати консультацію експерта, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22. В нас працюють висококваліфіковані фахівці з великим досвідом роботи, тому проводимо експертну оцінку швидко, якісно і за доступною ціною.

Виконуємо такі види звітів:

 • Звіт про оцінку житлової нерухомості.
 • Звіт про оцінку комерційної нерухомості.
 • Звіт про оцінку земельної ділянки.
 • Звіт про оцінку акцій та інших цінних паперів.
 • Звіт про оцінку корпоративних прав.
 • Звіт про оцінку транспортних засобів.
 • Звіт про оцінку обладнання.
 • Звіт про оцінку об'єктів інтелектуальної власності.

Звіт про оцінку майна, основні положення

Звіту про оцінку майна та майнових прав покликаний дати уявлення про точну вартість оцінюваного майна. Звіт про оцінку власноруч затверджує своїм підписом оцінювач, який здійснював оцінку майна. Якщо ж майно оцінювалося декількома оцінювачами, звіт підписує кожен з них, при цьому вказуючи об’єкти, на яких проводилася оцінка. Крім того ставиться печатка і підпис керівника оціночної організації.

Українські стандарти оцінки майна визначають вимоги до змісту Звіту про оцінку, етапи його проведення, оформлення і рецензування. Звіт повинен включати розділи, в яких відображаються проведені заходи і використані нормативно-правової бази по оцінці майна.

В Звіті про оцінку майна подаються висновки про вартість майна і підтверджуються процедури, які були виконані при оцінці майна суб’єктом оціночної діяльності. Звіт про оцінку майна не може допускати неоднозначного трактування і вводити в оману, а повинен містити необхідну кількість інформації для визначення бази оцінки.

 

У звіті про оцінку вказуються такі складові:

 • цілі і завдання проведення оцінки;
 • дата проведення оцінки;
 • юридична адреса і адреса постійного проживання оцінювача і дані, які дозволяють ідентифікувати його як фахівця;
 • перелік документів, які використовує оцінювач;
 • точний опис об’єкта оцінки, його кількісні та якісні характеристики;
 • реквізити балансоутримувача і балансову вартість об’єкта;
 • послідовність визначення ринкової чи іншої вартості об’єкта оцінки і її підсумкову величину, а також обмеження і границі застосування отриманого результату.

В звіті також можуть бути зазначені критерії встановлення вартості об’єкта і причини відсутності можливості визначення ринкової вартості у випадку, якщо при проведенні оцінки об’єкта визначається не ринкові, а інші види вартості.

Згідно з договором замовник повинен забезпечити надання певних документів. Решту інформації оцінювач шукає самостійно. При цьому оцінювачу потрібно проаналізувати інформацію, яка стосується оцінюваного майна, ситуацію на ринку аналогічних об’єктів, відомості про угоди даного майна, які застосовують при порівняльному підході та іншу важливу інформацію.

 

Термін дії звіту про оцінку нерухомості

Регулювання правил та порядок проведення оцінки нерухомого майна здійснюється Законом України №2658 «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність».

В даному законі зазначається обмежений термін дії документа про оцінку будь-якого об’єкта нерухомого майна. Зокрема він встановлює такі вимоги:

 • оцінювач в звіті про оцінку повинен вказати термін дії здійсненої оцінки;
 • термін дії оцінки нерухомості не повинен перевищувати 6 місяців. При цьому початком дії документа вважається його дата підписання;
 • якщо термін дії звіту про оцінку нерухомості завершився, її потрібно провести повторно.

 

Реєстрація звіту про оцінку майна

З 18.07.2018 р. ввелася в роботу Єдина база даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості оцінки майна. Відповідно, звіт, що складений для цілей оподаткування, вноситься до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою реєстрації такого звіту і  присвоєння йому унікального номера. Таким чином здійснюється перевірка реєстрації звітів про оцінку на предмет відсутності порушень, а також достовірність оціночної вартості майна. Відповідно до пункту 172.3 статті 172 Податкового кодексу України, звіт про оцінку, який не був зареєстрований у єдиній базі і немає унікального номера, вважається недійсним.

 

Рецензування звітів

Інколи виникають сумніви щодо якості звіту про оцінку майна, і відповідно достовірності інформації, яка в ньому подається. В цьому випадку може бути проведене рецензування звіту. Здійснюється воно за бажанням особи, яка планує використати результати оцінки майна для ухвалення відповідних рішень. Замовником рецензування також можуть виступати органи державної влади і органи місцевого самоуправління. Крім того рецензування може проводитись за ініціативою суб’єкта оціночної діяльності.

Замовити звіт про оцінку

Всі наші звіти про оцінку виготовляються у строгій відповідності до вимог чинного законодавства і національних стандартів оцінки, тому звіт про оцінку, підготовлений фахівцями оціночної компанії “Експерт ІН”, дозволить Вам бути впевненим в захищеності Ваших майнових інтересів в рамках тієї дії (правочину), яка планується із майном.

Щоб замовити звіт про оцінку майна та майнових прав і отримати консультацію експерта, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити