звіт про оцінку

Звіт про експертну оцінку майна

Оприлюднено

Незалежна оцінка майна потребує складення оціночного акту, так званого Звіту про оцінку майна. Він покликаний дати уявлення про точну вартість оцінюваного майна. В багатьох випадках, відповідно до українського законодавства, Звіт про оцінку є обов'язковим при здійсненні правочинів з майном.

Компанія "Експерт ІН" виготовляє такі види звітів:

 • Звіт про оцінку житлової нерухомості.
 • Звіт про оцінку комерційної нерухомості.
 • Звіт про оцінку земельної ділянки.
 • Звіт про оцінку акцій та інших цінних паперів.
 • Звіт про оцінку корпоративних прав.
 • Звіт про оцінку транспортних засобів.
 • Звіт про оцінку об'єктів інтелектуальної власності.

Щоб замовити Звіт про оцінку для необхідних вам цілей, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22. В нас працюють висококваліфіковані фахівці з великим досвідом роботи, тому ми можемо стверджувати, що виконаємо експертну оцінку ринкової вартості вашого майна чи майнових прав швидко, якісно і за доступною ціною.

Звіт про оцінку майна, основні положення

Звіт про оцінку майна – це документ, який містить висновки про вартість майна і підтверджує виконані методи роботи з оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності. Даний звіт власноруч затверджує своїм підписом оцінювач, який здійснював оцінку майна. Якщо ж майно оцінювалося декількома оцінювачами, звіт підписує кожен з них, при цьому вказуючи об’єкти, на яких проводилася оцінка. Крім того ставиться печатка і підпис керівника оціночної організації.

Українські стандарти оцінки майна визначають вимоги до змісту Звіту про оцінку майна, етапи його проведення, оформлення і рецензування. Звіт повинен включати розділи, в яких відображаються проведені заходи і використані нормативно-правової бази по оцінці майна.

В Звіті про оцінку майна подаються висновки про вартість майна і підтверджуються процедури, які були виконані при оцінці майна суб’єктом оціночної діяльності. Звіт про оцінку майна додається до акту оцінки майна, якщо процедури з оцінки майна для складання акту оцінки майна передбачають попереднє проведення оцінки майна повністю або частково суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання.

Звіт про оцінку майна не повинен допускати неоднозначного трактування і вводити в оману. Найчастіше Звіт про оцінку майна використовується в комерційних цілях, коли достатньо скороченої форми Звіту про оцінку. Проте, він повинен містити необхідну кількість інформації для визначення бази оцінки.

У звіті є складові, які вимагають обов’язковості. До них належать: цілі і завдання проведення оцінки, нормативні та інструктивні матеріали, включаючи стандарти оцінки, повинна також вказуватись дата проведення оцінки та інші дані, які є важливими для повного і прямого тлумачення результатів оцінки.

Звіт також містить:

 • юридичну адресу і адресу постійного проживання оцінювача і дані, які дозволяють ідентифікувати його як фахівця.
 • Перелік документів, які використовує оцінювач, а також кількісні та якісні характеристики об’єкта оцінки.
 • Точний опис об’єкту оцінки – реквізити балансотримача і балансову вартість об’єкта
 • Послідовність визначення ринкової чи іншої вартості об’єкта оцінки і її підсумкову величину, а також обмеження і границі застосування отриманого результату

В звіті також можуть бути вказані критерії встановлення вартості об’єкта і причини відсутності можливості визначення ринкової вартості у випадку, якщо при проведенні оцінки об’єкта визначається не ринкові, а інші види вартості.

В найпоширенішій формі звіт про оцінку майна містить такі відомості:

 • Акт огляду об’єкта оцінки;
 • Стисле подання головних факторів і висновків;
 • Основні положення та обмежувальні умови;
 • Інформація про майно, яке оцінюється
 • Головні фактори, що позначаються на ринковій вартості майна

Згідно з договором замовник повинен забезпечити надання певних документів. Решту інформації оцінювач шукає самостійно. При цьому оцінювачу потрібно проаналізувати інформацію, яка стосується оцінюваного майна, ситуацію на ринку аналогічних об’єктів, відомості про угоди даного майна, які застосовують при порівняльному підході та іншу важливу інформацію.

 

Термін дії звіту про оцінку нерухомості

Регулювання правил та порядок проведення оцінки нерухомого майна здійснюється Законом України №2658 «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність».

В даному законі зазначається обмежений термін дії документа про оцінку будь-якого об’єкта нерухомого майна. Зокрема він встановлює такі вимоги:

 • оцінювач в звіті про оцінку повинен вказати термін дії здійсненої оцінки;
 • термін дії оцінки нерухомості не повинен перевищувати 6 місяців. При цьому початком дії документа вважається його дата підписання;
 • якщо термін дії звіту про оцінку нерухомості завершився, її потрібно провести повторно.

 

Рецензування звітів

Інколи виникають сумніви щодо якості звіту про оцінку майна, і відповідно достовірності інформації, яка в ньому подається. В цьому випадку може бути проведене рецензування звіту. Здійснюється воно за бажанням особи, яка планує використати результати оцінки майна для ухвалення відповідних рішень. Замовником рецензування можуть виступати органи державної влади і органи місцевого самоуправління. Також рецензування може проводитись за ініціативою суб’єкта оціночної діяльності.

Реєстрація звіту про оцінку майна

З 18.07.2018 р. ввелася в роботу Єдина база даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості схожого до об’єкта оцінки майна, затверджена наказом Фонду держмайна від 17.05.2018 р. Відповідно до неї відбувається реєстрація звітів про оцінку майна з присвоєнням йому унікального номера і перевірка реєстрації звітів про оцінку на предмет відсутності порушень, а також достовірність оціночної вартості майна. Відповідно до пункту 172.3 статті 172 Податкового кодексу України, звіт про оцінку, який не був зареєстрований у єдиній базі і немає унікального номера, вважається недійсним.

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити