Купівля-продаж корпоративних прав

Оприлюднено

На сьогодні продаж корпоративних прав (частки статутного капіталу) досить часто зустрічається в ділових відносинах. Зміна власників організації відбувається з різних причин, включаючи зміну інтересів власників, залучення нових інвестицій для стимулювання розвитку підприємства, зміну місця проживання та інше.

Законодавче врегулювання купівлі-продажу корпоративних прав

Зміст корпоративного права встановлено ст. 167 Цивільного Кодексу України, де  корпоративні права визначаються, як права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що містять визначені повноваження на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, одержання дивідендів (певної частки прибутку) та активів у випадку ліквідації господарської організації, а також інші права, визначені законом та статутними документами.

Отже, корпоративні права учасника визначаються часткою в статутному капіталі господарського товариства, тобто корпоративні права обумовлені наявністю в особи прав на частку в статутному капіталі господарського товариства.

 

Порядок відчуження корпоративних прав і державна реєстрація змін визначаються двома законами:

 1. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» встановлює правила продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі ТОВ/ТДВ).
 2. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» визначає методи оформлення відчуження корпоративних прав і порядок здійснення державної реєстрації змін у складі учасників товариства та/або їх часток у статутному капіталі.

Порядок відчуження корпоративних прав:

Порядок і особливості договірного оформлення відчуження корпоративних прав визначаються законом та додатково статутом і корпоративним договором. Правила купівлі-продажу частки статутного капіталу товариства встановлені законом – незмінні та універсальні, а ті, що описані в статуті чи корпоративному договорі – певною мірою унікальні, адже можуть містити свої особливі опції та варіанти, які розширюють базові правила (при умові, що вони не суперечать закону).

При цьому важливо знати, що додаткові правила чи навіть застереження, можуть бути внесені до статуту товариства, змінені або виключені з нього лише одноголосним рішенням загальних зборів учасників ТОВ/ТДВ, у яких взяли участь всі учасники (ч.6 ст.20 Закону).

 

Головні правила оплатного відчуження корпоративних прав передбачені законом:

1) учасник товариства має переважне право на купівлю частки іншого учасника ТОВ/ТДВ, яка продається третій особі (ч.1 ст.20 Закону);

2) учасник, який відчужує корпоративні права, зобов’язаний повідомити про це інших учасників товариства в письмовій формі та надати інформацію про вартість і розмір частки, що відчужується та інші умови продажу (ч.3. ст.20 Закону);

3) учасник ТОВ може продавати свою частку в статутному капіталі товариства лише якщо вона є оплаченою (ч.3 ст.21 Закону).

Права учасників товариства на придбання корпоративних прав

Учасники товариства мають певні переваги порівняно з третіми особами. При продажу учасником товариства своєї частки у статутному капіталі, інші учасники отримують переважне право на купівлю відчужуваної частки або її частини. При цьому, відповідно до ч.2 ст.20 Закону у випадку бажання декількох учасників товариства використати своє переважне право, вони можуть придбати частку (її частину) пропорційно до розміру часток у статутному капіталі ТОВ/ТДВ, що їм належать.

Стаття 20 Закону передбачає ще одне важливе правило – учасник ТОВ, який прагне продати свою частку третій особі, повинен письмово повідомити про це всіх учасників товариства. У повідомленні вказується вартість і розмір частки, що продається.

Якщо учасники ТОВ впродовж місяця з дати одержання повідомлення про намір продати частку не надали учаснику, який її продає, відповідь про намір скористатися переважним правом, вважається, що таким чином вони погоджуються на продаж відчужуваної частки. Після завершення 30 денного строку третій особі частка статутного капіталу може продаватися на вказаних у письмовому повідомлені умовах.

У випадку наміру учасників товариства скористатися переважним правом на купівлю корпоративних прав, вони надсилають учаснику, який збирається продати свою частку, письмову заяву з бажанням купити його корпоративні права. В цей момент з’являється двостороння необхідність здійснити укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав. Якщо ж продавець ухиляється від укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки статутного капіталу) інші учасники мають право звернутися до суду з позовом. Якщо ж інші учасники ухиляються від укладення договору учасник, який виходить, має право продати свою частку третій особі на умовах, які були повідомлені раніше.

В переважному праві на придбання частки, встановленого ч.1 ст.20 Закону, є певні виключення. Приміром, переважне право учасника товариства не застосовується у разі продажу частки у статутному капіталі ТОВ на публічних торгах, (ч.7 ст.20 Закону), або якщо в корпоративному договорі (ч.8 ст.20 Закону) чи в статуті товариства передбачено інше правило (ч.6. ст.20 Закону).

Договір купівлі продажу корпоративних прав

Продаж частки у ТОВ може бути оформлено договорами з різними назвами, зокрема: договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ, договором купівлі-продажу корпоративних прав, договором відступлення корпоративних прав тощо. Зазвичай у таких договорах маються на увазі саме відносини з купівлі-продажу корпоративних прав.

Є варіанти оформлення купівлі-продажу корпоративних прав договором у простій письмовій формі та відповідним протоколом загальних зборів. Проте, значно частіше договір про відчуження частки у статутному капіталі товариства підписують разом з актом до нього. В даному випадку потрібно нотаріально засвідчити справжність підписів на акті приймання – передачі частки обов’язково використовуючи при цьому нотаріальні бланки.

Водночас, зауважимо, що під час укладення угоди купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ можуть виникати певні ризики, одним із найбільших є те, що покупець частки не здійснить оплату відповідно до положень угоди. З огляду на це, доречним буде включення до договорів купівлі-продажу, у тому числі стосовно відчуження  частки у статутному капіталі, положень щодо закріплення обов’язку покупця здійснити оплату вартості частки у певний визначений строк або із вказівкою на настання певної події (факт здійснення оплати повинен бути підтверджений документально: платіжні доручення/банківські виписки).

Як правило, в договір купівлі-продажу частки в ТОВ включаються:

 • відомості про дату і місце укладення договору;
 • відомості про продавця, покупця та їх представників (за наявності);
 • відомості про предмет договору (розмір частки, відомості про ТОВАРИСТВО, частка участі в якому продається, номінальна вартість частки);
 • відомості про ціну і порядок розрахунку;
 • забезпечувальні положення (застава частки, неустойка при простроченні оплати);
 • порядок розподілу між сторонами витрат, пов'язаних з укладенням договору (нотаріальні, Юридичні послуги);
 • підписи сторін та інформація про кількість примірників. Кількість примірників договору = кількість сторін + один для нотаріальної справи. Оскільки договір купівлі-продажу частки вчиняється в нотаріальній формі, він підписується сторонами або їх представниками в присутності нотаріуса, у якого в подальшому зберігається один з примірників;
 • інші положення, спрямовані на забезпечення юридичної чистоти угоди (завірення і гарантії).

Державна реєстрація купівлі-продажу корпоративних прав

Правила проведення державної реєстрації переходу права власності на корпоративні права (частки статутного фонду товариства)? викладені у ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Для державної реєстрації у випадку зміни засновників подаються:

 • реєстраційна заява (форма 3);
 • квитанція про сплату адміністративного збору;
 • один з документів, що підтверджує зміни у складі засновників. Такими документами в зазначених вище випадках є рішення загальних зборів про визначення розмірів часток та складу засновників, заява про вступ, заява про вихід або акт приймання-передачі частки.

Для державної реєстрації не потрібно подавати протокол і акт одночасно. Буде достатньо одного з цих документів. Реєстрація проводиться протягом 24 годин з моменту отримання реєстратором документів.

Важливо, що відповідно до ст. 17 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», документи про внесення змін до реєстру у випадку виходу або продажу/дарування корпоративних прав подає не товариство, а учасник, що виходить, або продавець чи покупець (дарувальник чи обдаровуваний).

Як встановити вартість корпоративних прав

Ціна продажу частки не залежить від розміру внеску учасника у власний капітал при створенні товариства і може визначатися сторонами як самостійно, так і з залученням професійних оцінювачів.

Підхід до оцінки корпоративних прав передбачає: наявність докладної документації про діяльність підприємства і останні звітності, проведення оцінки майна на балансі організації, боргові зобов'язання, встановлення специфіки ринку, на якому працює компанія. Часто так стається, що в компанії відсутня подібна інформація, тому оцінювачу в такому випадку доводиться покладатися лише на свій досвід і знання даної сфери. Більшу частину інформації потрібно отримувати від третіх джерел.

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити