Як обліковувати й оподатковувати продаж транспортного засобу

Юридичні особи часто продають свої транспортні засоби, що були в експлуатації, зокрема автомобілі. Проте, при здійсненні такої операції виникають питання, зокрема - який порядок продажу та зняття з обліку транспортного засобу? Чи потрібно оцінювати транспортний засіб? Чи повідомляти про відчуження транспортного засобу контролюючий орган? Як здійснювати оподаткування та облік таких операцій.

Як перереєструвати транспортний засіб

На сьогодні при перереєстрації транспортних засобів, у тому числі причепів, у разі зміни їх власників зняття з обліку таких транспортних засобів не проводиться. Перереєстрація здійснюється на підставі заяв власників, а також документів, що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.

Для державної реєстрації транспортних засобів, що перебували в експлуатації і зняті з обліку в уповноважених органах МВС, окрім документів, що підтверджують правомірність їх придбання, подається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою уповноваженого органу МВС про зняття транспортного засобу з обліку.

Який краще обрати варіант продажу

Підставою для оформлення зміни власника, зазвичай, слугують засвідчені та оформлені в установленому порядку документи, що підтверджують набуття, перехід та припинення права власності на транспортний засіб відповідно до закону, а саме:

  • укладений та оформлений безпосередньо в сервісних центрах МВС у присутності їх адміністраторів договір купівлі-продажу транспортного засобу;
  • нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу транспортного засобу (п. 8 Порядку № 1388).

Факт передачі транспортного засобу підтверджують актом приймання-передачі.

Продаж через центр МВС

Щоб укласти договір купівлі-продажу транспортного засобу, можна звернутись до територіального сервісного центру МВС. В такому випадку це відбувається у присутності працівника центру за формою, яку сторони договору визначили самостійно, попередньо підготовили і принесли в сервісний центр (без підпису).  Також можна використати бланк договору, що знаходиться в центрі. При цьому працівник територіального сервісного центру МВС повинен надати 3 бланки одного виду договору.

Бланк договору заповнюється особисто сторонами в присутності працівника центру (адміністратора). У разі необхідності працівник центру може надати  консультацію щодо його заповнення.

Продаж через нотаріуса

Також не обов’язково знімати з обліку в МВС транспортний засіб для переоформлення його через нотаріальний договір купівлі-продажу. При посвідченні цього договору нотаріус повинен  перевірити документи, які слугують підтвердженням права власності на транспортний засіб, а також документи осіб та їхні повноваження на його укладення.

Нотаріус посвідчує договір купівлі-продажу транспортного засобу за місцем реєстрації однієї зі сторін правочину або за місцем реєстрації транспортного засобу.

Такий варіант може обрати покупець уживаного транспортного засобу як надійніший, і вимагати нотаріальне посвідчення договору,

При укладенні договору купівлі-продажу транспортного засобу вартістю понад 50 тис. грн, оплата повинна проходити в безготівковій формі, зокрема шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок.

Після посвідчення договору нотаріусом покупець протягом 10 днів може переоформити на себе транспортний засіб в будь-якому сервісному центрі МВС.

Чи є необхідність повідомляти контролюючий орган

Згідно з п. 63.3 Податкового кодексу, платник податків повинен повідомляти контролюючі органи за своїм основним місцем обліку про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням по формі № 20-ОПП. За неподання такого повідомлення  на юридичну особу чекає накладення штрафу в розмірі 1020 грн (за повторне порушення 2040 грн).

Сприятимуть встановленню факту недотримання даних вимог законодавства органу контролю сервісні центри МВС або нотаріуси, за посередництвом яких продається об’єкт рухомого майна. Вони здійснюють роль податкового агента щодо подання органу контролю інформації про суму доходу та суму сплаченого податку в порядку та терміни, які встановлюються для податкового розрахунку.

Чи обов’язково потрібна експертна оцінка

При відчуженні транспортних засобів протягом звітного податкового року, законодавство вимагає проведення експертної оцінки для цілей оподаткування.

Дохід, отриманий від продажу об’єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів та мотоциклів) відповідно до п. 173.1 Податкового кодексу підлягає оподаткуванню за ставкою 5% та визначається з огляду на ціну, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом. Крім того сума такого доходу оподатковується ще й військовим збором за ставкою 1,5%.

Подання документу про оціночну вартість транспортного засобу (зокрема вживаного), визначену суб’єктом оціночної діяльності, при посвідченні договору про його відчуження може вимагати нотаріус відповідно до п. 6 глави 2 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України і пункт 173.4 Податкового кодексу.

Також оцінка вартості транспортного засобу при його продажу важлива як для покупця, так і для продавця. Проведення такої оцінки допоможе визначити реальну ринкову вартість транспортного засобу, підтверджену юридичним документом. Для юросіб оцінка транспортних засобів має значення не лише для цілей оподаткування, а й для списання транспортного засобу як основного засобу з балансу підприємства.

Експертну оцінку здійснюють суб’єкти оціночної діяльності, а підставою для ї проведення слугує договір, укладений між суб’єктом оціночної діяльності та замовником оцінки.

Як оподатковувати й обліковувати продаж транспортного засобу

Для платника ПДВ продаж транспортного засобу спричиняє необхідність оподаткування за загальними правилами. Відповідно податкові зобов’язання за такою операцією виникають за правилом «першої події». Їх відображають у податковій накладній, яка підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Базою оподаткування для такої операцій є договірна вартість. При цьому така база не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.

Бухгалтерський облік. Необоротні активи, утримувані для продажу, визнають у разі дотримання таких умов:

  • економічні вигоди очікують отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням;
  • вони готові до продажу в теперішньому стані;
  • їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу;
  • умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;
  • здійснення їх продажу має високу ймовірність

 

Тож транспортний засіб, який відповідає таким умовам переводять до складу виробничих запасів підприємства та відображають на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу». На момент переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, первісна вартість такого активу дорівнюватиме залишковій вартості основного засобу.

Також у бухгалтерському обліку підприємства продаж транспортного засобу спричиняє виникнення доходів та витрат — за загальними правилами.

Облік реалізації транспортного засобу

Податок на прибуток. Доходи та витрати, сформовані внаслідок реалізації транспортного засобу, впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток через фінансовий результат до оподаткування. Крім цього у платників податку на прибуток, які застосовують різниці, передбачені третім розділом Податкового кодексу, виникатиме потреба й відкоригувати фінансовий результат до оподаткування відповідно до ст. 138 ПК. А саме збільшити такий фінрезультат на суму залишкової вартості, визначеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, а також зменшити такий фінрезультат на суму залишкової вартості, визначеної згідно зі ст. 138 Податкового кодексу.

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити