земельна ділянка

Як зарахувати земельну ділянку на баланс та відобразити в обліку

Оприлюднено

У зв’язку з виникненням значного обсягу питань і суперечливих ситуацій,  Держаудитслужба (тепер - Офіс Фінансового контролю, раніше - КРУ) надала свої роз’яснення щодо зарахування на баланс та порядок відображення в бухгалтерському обліку земельних ділянок підприємствами, установами та організаціями.

Відтак взяття на баланс залежить від наступних факторів: організаційно-правова форма власності підприємства, установи чи організації (бюджетні установи та організації або підприємства та організації небюджетної сфери), а також право підприємства, установи чи організації на земельну ділянку (власності на землю, постійного користування земельною ділянкою або тимчасового користування).

Для бюджетних установ

  1. Бюджетна установа має державний акт на право власності на земельну ділянку або право на постійне користування нею.

Як зазначається в п. 2.6. Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України, що встановлює порядок відображення в обліку операцій з надходження, збереження й використання земельних ділянок,  "земельні ділянки обліковуються на підставі державних актів, якими посвідчується право власності на земельну ділянку або право постійного користування та встановлюються площа та вартість переданих земельних ділянок".

Бюджетна установа повинна обліковувати відповідні земельні ділянки як «Основні засоби» рахунку 10, субрахунку 101 «Земельні ділянки».

А щоб відобразити вартість земельних ділянок та права користування ними у бухгалтерському обліку відповідно до статті 13 Закону України "Про оцінку земель" здійснюється експертна грошова оцінка земельних ділянок за Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

  1. Бюджетна установа має державний акт на право тимчасового користування земельною ділянкою.

В такому випадку земельна ділянка повинна відображатися в обліку за експертною оцінкою як "Нематеріальні активи" рахунку 12, субрахунку 122 "Інші нематеріальні активи".

Для підприємств та організацій небюджетної сфери

  1. Земельна ділянка надана підприємству чи організації небюджетної сфери на правах власності.

Якщо підприємство чи організація має державний акт на право власності на земельну ділянку, відповідно ця ділянка має обліковуватися за експертною вартістю рахунку 10 "Основні засоби" субрахунку 101 "Земельні ділянки", що встановлює Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

 

  1. Земельна ділянка знаходиться у підприємства чи організації небюджетної сфери на правах постійного чи тимчасового користування.

В такому випадку право користування за економічною оцінкою повинно обліковуватись як "Нематеріальні активи" рахунку 12, субрахунку 122 "Права користування майном". Це визначає положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

Згідно із даним Положенням, право постійного використання земельної ділянки визначається як нематеріальний актив підприємства. Вартість цього активу може бути достовірно встановлена і вноситься на баланс підприємства за первісною вартістю, якщо в майбутньому є можливість отримати економічні вигоди від використання цього права.

Експертна грошова оцінка земельної ділянки

До 2019 року експертна грошова оцінка земельної ділянки для цілей бухгалтерського обліку була обов’язковою, згідно вимог статті 13  Закону України «Про оцінку земель».

Зміни, внесені до Закону України «Про оцінку земель», Законом  України від 20.09.2019 р. № 132-IX, що вступили в силу 17.10.2019 р, вилучили експертну грошову оцінку землі з категорії обов’язкових видів оцінки.

Разом з тим, Законом України «Про оцінку земель» унормовано, що експертна грошова оцінка проводиться за згодою сторін договору, тобто  є «добровільною за згодою сторін».

Обов’язковість проведення оцінки майна (в тому числі, якщо земля/право на землю визнано підприємством/установою балансовим активом) для цілей бухгалтерського обліку унормовується статтею 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Згідно зі  статтею 7 Закону України «Про оцінку майна…» переоцінка основних фондів для цілей бухгалтерського обліку належить до обов’язкових випадків проведення оцінки.

Розглядаючи ситуацію, щодо наявності необхідності проведення оцінки для цілей постановки на баланс земельної ділянки, як необоротного активу чи права користування (права оренди) земельною ділянкою, як нематеріального активу, слід виходити з наступного:

  • підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, наприклад договір купівлі-продажу землі, дарування, тощо (у випадку якщо ділянка була куплена) або інші первинні документи, в яких фігурує балансова вартість землі (якщо набуття такої землі є безоплатним від іншого балансоутримувача/власника);
  • єдиним законодавчо визначеним шляхом встановлення ринкової (справедливої) вартості активу на конкретно визначену дату є проведення незалежної (експертної грошової) оцінки;
  • будь-яка інша оцінка (в тому числі нормативна грошова оцінка землі) не може містити в якості результату визначення «ринкова вартість» та, відповідно, така вартість не може бути використана в бухобліку в якості справедливої вартості для постановки на баланс;
  • застосування для відображення в бухгалтерському обліку щодо землі нормативної грошової оцінки такої ділянки суперечить вимогам статті 13 Закону України «Про оцінку земель» (нормативна грошова оцінки використовується для визначення розміру земельного податку, визначення розміру орендної плати за землі державної/комунальної форми власності, визначення розміру державного мита і т.п.).

 

Тобто, проведення експертної грошової оцінки ділянки (права користування ділянкою) для цілей відображення в обліку (постановки на баланс), хоч і  не належить до обов’язкових випадків проведення оцінки, проте є єдино можливим, визначеним в  законодавстві шляхом отримання справедливої вартості  такої ділянки.

Причому, слід зауважити, що оцінка права власності на землю та права користування земельною ділянкою мають різні законодавчі регуляції та методики визначення.

Для оцінки права користування (права оренди) землею не достатньо лише кваліфікаційного документа оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок. При оцінці права користування (права оренди), підписант-оцінювач повинен мати необхідні кваліфікаційні документи, що посвідчують його право на проведення оцінки нематеріальних активів (таким активом є право користування/оренди).

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться на підставі договору між зацікавленими сторонами у встановленому законодавством порядку суб'єктами оціночної діяльності, які мають ліцензії на здійснення оціночної діяльності.

Звіт про здійснення експертної грошової оцінки земельної ділянки, виконаний суб'єктами оціночної діяльності, є документом, на підставі якого підприємства, установи та організації відображають у бухгалтерському обліку вартість земельної ділянки як активу.

Якщо підприємство, відповідно до Звіту про проведення експертної грошової оцінки взяло на баланс земельну ділянку і при цьому не було подій, що спричинили зміни в структурі зобов’язань та активів підприємства, вартість земельної ділянки не може вважатися завищеною або заниженою, навіть якщо сплив строк дії цього звіту.

Де замовити експертну оцінку землі

Замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки можна в оціночній компанії «Експерт ІН». Досвід наших експертів дозволяє виконати відповідні роботи швидко, якісно і за помірними цінами.

Телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22 і ми дамо фахову відповідь на всі Ваші питання.

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити